Nieuws |

Vooraankondiging Conferentie Werken met WRAP

Zet het vast in uw agenda: de conferentie 'Herstel met werk en WRAP' op donderdag 9 april 2015! Een kleinschalige bijeenkomst over deelname aan het arbeidsproces en de mogelijke meerwaarde daarbij van werken aan herstel met de zelfmanagementtraining WRAP.

Centrale vraag op deze conferentie is: kan aandacht voor herstel en zelfmanagement bijdragen aan een duurzame arbeidsrelatie voor werknemers met ernstige psychische aandoeningen?

In 2011 startte het project ‘Duurzamer aan het werk met Supported Employment & WRAP.’ Onderzocht werd de aanvullende waarde van de zelfmanagementtraining Wellness Recovery Action Planning (WRAP) op de effectiviteit  van IPS en andere Supported Employment inzake duurzaam werken. Centraal stond de vraag in welke mate het deelnemen aan een WRAP-training van werknemers met  psychische aandoeningen bijdroeg aan een verbeterde, duurzame inzetbaarheid.

Onderzoeksresultaten
Op 9 april worden tijdens de conferentie de onderzoeksresultaten gepresenteerd, wordt het perspectief van werkgevers belicht, vindt een 3-gesprek tussen een werkgever-werknemer-jobcoach plaats en houdt een werknemer een lezing over het belang van zelfmanagement.

‘s Middags zijn er vier werktafels over de centrale vraag, gericht op de thema’s: Stigma en werk, Voor wie is WRAP bruikbaar i.v.m. werk?, Afstemming herstel/werk en arbeidsbegeleiding en de CORAL-aanpak.

De conferentie wordt afgesloten met de uitreiking van een brochure waarin de uitkomsten van het onderzoek praktisch zijn samengevat.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de genoemde thema’s: mensen met een psychische aandoening, trajectbegeleiders, IPS-ers, jobcoaches, WRAP-trainers, ervaringsdeskundigen, arbeidsbegeleiders, werkgevers, HR- & personeelsfunctionarissen etc.

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 80 personen.
Deelnamekosten: € 50,- , incl. lunch en brochure.
Plaats en tijd: Trimbos-instituut, Utrecht. 10.00 uur -16.30 uur.

Nadere informatie volgt.

Organisatie: Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos
project ‘Duurzamer aan het werk met Supported Employment & WRAP’

Heeft u vragen of wilt u vast uw belangstelling kenbaar maken?

Mail naar Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)