Nieuws |

Vmbo’er heeft drie keer zoveel kans om te roken als vwo-leerling

Vmbo’er heeft drie keer zoveel kans om te roken als vwo-leerling

Vmbo-leerlingen in de eerste en tweede klas beginnen drie keer zo vaak met roken als hun leeftijdgenoten op het vwo. Met de Smokefree Challenge daagt het Trimbos-instituut leerlingen uit niet te roken. 271 klassen doen mee.

Vmbo-basis en -kader-leerlingen beginnen het vroegst met roken, blijkt uit onderzoek naar het welzijn van scholieren. 18 procent heeft in de eerste twee jaar al eens een sigaret opgestoken, ten opzichte van 3,5 procent van de vwo-leerlingen.

Smokefree Challenge

Vandaag lanceert het Trimbos-instituut voor het derde jaar de Smokefree Challenge. Leerlingen uit 271 klassen uit 13 regio’s spreken met elkaar af niet te gaan roken. 

De klassen gaan gezamenlijk de uitdaging aan om een halfjaar niet te roken. Alle leerlingen van een klas ondertekenen een contract. De sociale druk om niet te beginnen met roken wordt daarmee vergroot. De klas die het volhoudt, maakt kans op een dagje uit.

Startschot door Blokhuis

Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf vandaag het startschot op de GSG Leo Vroman school in Gouda.

Er is maar een keer in je leven dat je vrijwillig een sigaret opsteekt en dat is je eerste, daarna ben je verslaafd.

“Veel mensen beginnen met roken tijdens hun middelbare schooltijd”, zegt staatssecretaris Blokhuis. “Daarom is juist hier zoveel winst te behalen en zet ik me ervoor in dat jongeren rookvrij kunnen opgroeien, zodat ze niet afhankelijk worden van een sigaret. Het is mooi om te zien dat zoveel jonge leerlingen er zelf ook zo over denken.”

Meer klassen doen mee

Vorig jaar begonnen 225 klassen aan de Smokefree Challenge. Dit jaar is dat gegroeid tot 271 klassen. De deelnemers krijgen tijdens de Challenge drie inhoudelijke lessen waarbij ook gemeten wordt hoeveel leerlingen in de klas niet en wel roken. Verder krijgen ze nog een creatieve opdracht: ontwerp een poster waarbij zichtbaar is wat de voordelen van niet-roken zijn. Het Trimbos-instituut en de GGD of instelling voor verslavingszorg ondersteunen de scholen bij de Challenge.

Jongeren in voortgezet onderwijs

De Smokefree Challenge richt zich op jongeren in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs, waarbij de nadruk ligt op het vmbo. Vaak komen leerlingen hier voor het eerst in aanraking met roken. Het aantal jongeren dat rookt is de afgelopen jaren gedaald. Van de jongeren tussen 12 en 16 jaar heeft 17 procent ooit gerookt, in 2015 was dat 23 procent. Dit staat in de HBSC-rapportage 2017.

Rookvrije Generatie

De Rookvrije Generatie campagne stimuleert dat kinderen en jongeren opgroeien in een rookvrije omgeving, zoals de omgeving van de school. Vanaf 2020 zijn alle scholen verplicht om een rookvrij schoolplein te hebben. De Smokefree Challenge sluit aan op de ambitie om leerlingen en scholen te stimuleren rookvrij te worden.

Meer info