Vijf interventies erkend

Deze maand zijn weer verschillende interventies beoordeeld door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. De interventies Community Reinforcement Approach (CRA) en Liberman Module Omgaan met antipsychotische medicatie zijn erkend op het niveau van ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit.’

Daarnaast zijn drie interventies erkend als ‘goed onderbouwd’: Illness Management and Recovery (IMR), Wellness Recovery Action Plan (WRAP) en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Het erkenningstraject beoogt bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van de langdurige ggz.

Erkenning interventies

Interventies worden beoordeeld door een onafhankelijke Erkenningscommissie van deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid. De commissie wordt ondersteund vanuit het Trimbos-instituut. Er zijn vier niveaus waarop de commissie een interventie kan erkennen: niveau 1 (goed onderbouwd), niveau 2 (eerste aanwijzingen voor effectiviteit), niveau 3 (goede aanwijzingen voor effectiviteit) en niveau 4 (sterke aanwijzingen voor effectiviteit). Hiervoor zijn heldere criteria geformuleerd. Zo is het voor een hoge beoordeling belangrijk dat er sterk effectonderzoek heeft plaatsgevonden, ook in de Nederlandse context. 

Erkende interventies worden opgenomen in de databank op de website van het Trimbos-instituut en binnenkort ook in de digitale kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Bevorderen kwaliteitsontwikkeling

Het erkenningstraject is erop gericht om professionals in het werkveld een duidelijk overzicht te bieden van bestaande interventies en hen te stimuleren meer gebruik te maken van goed onderbouwde en effectieve interventies. 

De ontwikkeling van het erkenningstraject voor de langdurige ggz maakt deel uit van het project ‘Good Practices in de Care’ van Zorginstituut Nederland. Het Trimbos-instituut is hierbij verantwoordelijk voor de langdurige ggz. De procedure en werkwijze zijn vergelijkbaar met de erkenningstrajecten van het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, het Centrum Gezond Leven, Movisie en Vilans.

Interventie indienen

Werkt u met een interventie die een plek verdient in de databank en bent u bereid een uitgewerkte beschrijving aan te leveren volgens opgestelde richtlijnen? Meldt u dan aan via de website of neem contact op met Annemieke Hendriksen van het Trimbos-instituut. Wij helpen u graag op weg om een goede interventiebeschrijving in te dienen.

Contactpersoon: 

Annemieke Hendriksen  ahendriksen@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)