Nieuws |

Verkenning KWI kenniskompas

Verkenning KWI kenniskompas

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) zet zich in om een methode te ontwikkelen (de kenniskompas) om de benutting van kennis te optimaliseren en kennis te ontwikkelen in de uitvoeringspraktijk van de sector werk en inkomen. Zij streeft naar een ‘evidence based practice’ (EBP) om de dienstverlening waar mogelijk effectiever en efficiënter te maken. Het Trimbos-instituut biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van deze methode.

Wij doen dat door onderzoek naar ervaringen met het ontwikkelen en toepassen van EBP met behulp van – door professionals ontwikkelde – standaarden, richtlijnen en vergelijkbare producten in diverse sectoren/praktijken, die passend kunnen zijn voor de sector werk en inkomen.

Lees meer over de activiteiten van het Kennisplatform Werk en Inkomen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)