Nieuws |

Veel gemeenten zien toename van ‘nieuwe daklozen’

Veel gemeenten zien toename van ‘nieuwe daklozen’

Driekwart van de centrumgemeenten merkt dat het aantal dakloze mensen zonder verslavings-, psychische, of justitiële problemen toeneemt. Bijna alle gemeenten hebben specifiek beleid om te voorkomen dat gezinnen met kinderen dakloos worden, maar er zijn te weinig opvangvoorzieningen voor deze groep.

Ruim de helft van de gemeenten maakte specifieke uitvoeringsafspraken over gemeentelijke schuldhulpverlening voor dakloze mensen. Dat blijkt uit de laatste Monitor Stedelijk Kompas van het Trimbos-instituut, een jaarlijkse enquête onder de 39 centrumgemeenten (buiten de vier grote steden) over het gemeentelijke maatschappelijke opvangbeleid. Vergeleken met vorig jaar bezuinigen minder gemeenten op dit beleid. De meeste gemeenten richten zich op de vraag hoe zij uit- en doorstroom uit de opvang naar meer zelfstandige woonvormen kunnen bevorderen.

‘Nieuwe daklozen’
In driekwart van de centrumgemeenten constateren instellingen voor maatschappelijke opvang en beleidsambtenaren een toenemende groep ‘nieuwe daklozen’: mensen die door schulden, werkloosheid, echtscheiding en hypotheeklast dakloos zijn geworden, zonder dat er sprake is van psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen. In de helft van de gemeenten is de aanwezigheid van dergelijke problematiek een criterium om toegelaten te worden tot de maatschappelijke opvang. In de meeste gemeenten (85%) is voor deze groep meestal wel andere ondersteuning beschikbaar, zoals nachtopvang (51%) of maatschappelijk werk (46%). In een derde van de gemeenten (34%) krijgt deze groep meestal een briefadres.

Afspraken
Bijna alle (90%) gemeenten hebben specifieke afspraken om te voorkomen dat gezinnen met kinderen dakloos worden. Vrijwel alle gemeenten hebben ook specifieke opvang- en begeleidingsvormen voor dakloze gezinnen met kinderen, maar de helft van hen geeft aan dat de capaciteit onvoldoende is. Dit is eenzelfde resultaat als in 2012.

Sinds juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Dakloze mensen hebben meer dan ‘gemiddelde’ schuldenaren behoefte aan maatwerk. Van de 39 gemeenten hebben er 22 specifieke werk- of uitvoeringsafspraken gemaakt over schuldhulpverlening voor dakloze mensen. Meestal (68%) ging dat om specifieke toeleiding naar schuldhulpverlening, of (bij 55%) om ondersteuning voor de aanvrager.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)