Tussenstand van zaken ambulantisering GGZ

Tussenstand van zaken ambulantisering Ggz

Op verzoek van de minister van VWS heeft het Trimbos-instituut een notitie opgesteld over de stand van zaken met betrekking tot de ambulantisering van de Ggz.

In de notitie wordt stilgestaan bij hetgeen op basis van de tot dusverre beschikbare gegevens bekend is over de (recente) landelijke ontwikkelingen in het zorgaanbod voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Vervolgens worden de ontwikkelingen op regionaal niveau besproken, met speciale aandacht voor de regionale samenwerking in de vormgeving van het toekomstige zorglandschap voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. In de slotparagraaf wordt een voorlopige stand van zaken op gemaakt.

Het gaat om voorlopige cijfers en conclusies. Een uitgebreide rapportage van de Landelijke Monitor Ambulantisering volgt eind 2015.

Lees hier de notitie.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)