Trimbos zoekt teams voor verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Trimbos zoekt teams voor verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Het Trimbos-instituut gaat samen met de Universiteit Maastricht onderzoeken hoe een team binnen de verpleeghuiszorg de personele samenstelling het beste kan afstemmen op de behoeftes en zorgvraag van de bewoners. Dit doen we door teams te volgen in hun aanpak, met en zonder handreiking. We zoeken daarvoor 10 teams.

In 2017 is het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verschenen. Het kwaliteitskader beschrijft wat verstaan wordt onder goede kwaliteit van zorg. Eén van de onderdelen hiervan is het zorgdragen voor de juiste personeelssamenstelling om deze goede zorg te kunnen leveren. Teams in verpleeghuizen kunnen op verschillende manieren aan de slag met de personeelssamenstelling. Sommige teams doen dit aan de hand van de handreiking die is ontwikkeld door V&VN maar andere teams doen dit op eigen wijze.

Meedoen

We zoeken nog 10 teams van verschillende locaties die gevolgd willen worden in hun eigen aanpak om tot een goede personeelssamenstelling te komen. Door deel te nemen aan het onderzoek leren teams van elkaar, helpen ze anderen verder die nog aan de slag gaan met de personeelssamenstelling en dragen de teams bij aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het team krijgt een korte terugkoppeling na een half jaar.

Heeft u als organisatie of als team, het idee dat de aanpak van de personele samenstelling anders kan? Dan zoeken wij u en uw team!