Nieuws |

Trimbos bestuursvoorzitter Rutger Engels wordt nieuwe rector magnificus van de Erasmus Universiteit

Trimbos bestuursvoorzitter Rutger Engels wordt nieuwe rector magnificus van de Erasmus Universiteit

Prof.dr. Rutger Engels (1968) is door Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam benoemd tot rector magnificus. Hij volgt per 1 mei prof.dr. Huibert Pols op, die terugtreedt in verband met zijn pensionering.

Rutger Engels is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. De afgelopen jaren heeft hij bij het instituut een koers ingezet gericht op het vergroten van de maatschappelijke impact van het instituut. Ook heeft hij veel gedaan aan talentontwikkeling en de uitbouw van het internationale netwerk en projecten van het instituut.

Engels: “Ik had natuurlijk ook graag nog een tijd bij het instituut gewerkt om de gedane investeringen van de laatste jaren tot wording te zien komen. Het instituut staat er thans goed voor. Maar timing heb je niet altijd zelf voor het uitkiezen. Deze rol bij de Erasmus Universiteit is een bijzonder voorrecht.”

De Raad van Toezicht van het Trimbos-instituut feliciteert Rutger Engels met deze prachtige stap in zijn carrière en is hem zeer erkentelijk voor zijn werk aan het versterken van de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact, en financiële robuustheid van het instituut. De Raad zal binnenkort een besluit nemen over het starten van de wervingsprocedure voor een opvolger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichting:
Hidde van Kersen, 06-48705229.