Actueel | Nieuws |

Trimbos viert 30 jaar drugs testen bij het DIMS

Het DIMS bestaat 30 jaar. Daarvoor waren er al lokale initiatieven om drugs te testen. Maar in 1992 werd het gebundeld tot één project: Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Het is een van de oudste drugstestsystemen wereldwijd.

Op drugstestlocaties door het hele land kunnen gebruikers hun drugs laten testen. Door dat testen weten we al decennia lang welke drugs er in omloop zijn en kunnen we waarschuwen als er levensgevaarlijke drugs worden gesignaleerd. Zo heeft het DIMS goed zicht op de drugsmarkt en kunnen preventiewerkers op de drugstestlocaties het gesprek aangaan met de gebruiker over de risico’s en effecten van aangeleverde drugs.

32 locaties waar gebruikers hun drugs kunnen laten testen

De coördinatie van het DIMS is ondergebracht bij het Trimbos instituut. Het DIMS verzamelt informatie over de drugsmarkt via een landelijk netwerk van dertien deelnemers met 32 testlocaties in Nederland. Vooral instellingen voor verslavingszorg.

“Het DIMS heeft grote impact, doordat het al jaren direct contact heeft met duizenden gebruikers. Alleen op die manier krijg je inzage in wat er daadwerkelijk speelt op de drugsmarkt. Met die informatie kan weer beleid worden gemaakt, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Tegelijkertijd kan je in gesprek gaan met gebruikers en hen voorlichten over de risico’s van drugsgebruik.” – Laura Smit-Rigter

De kracht van het DIMS is dat het een netwerk is van samenwerkende partners: denk aan gemeentes, politie en medische diensten. Niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Landelijke data worden geaggregeerd gedeeld met de deelnemende instanties en vormen een belangrijk onderdeel van de Nationale Drug Monitor.

Ook deelt het DIMS informatie met beleidsmakers en het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). De informatie wordt ook gebruikt om preventiebeleid op te maken.

De mijlpalen van het DIMS

We spraken met zes prominenten die het DIMS door de jaren heen zagen veranderen. Wat zijn hun mijlpalen? En hoe zien zij het DIMS binnen het Nederlands drugsbeleid. Bekijk de losse interviews op deze pagina:

> 30 jaar DIMS – Trimbos-instituut

Hoe drugstesten door de jaren heen veranderde

Het testen van drugs in Nederland kent een lange voorgeschiedenis. Zo speelde de opkomst van xtc een grote rol en werd er ook jarenlang getest op feesten. Inmiddels gebeurt dat niet meer, en zijn er allerlei nieuwe technieken  om op kantoor of in het laboratorium op een snelle en efficiënte manier te kunnen testen. Op deze pagina leest u alles over de geschiedenis van het DIMS:

> Geschiedenis van het DIMS – Trimbos-instituut

Uitdagingen waar het DIMS nu voor staat komen met name voort uit de extreme drukte: sinds de laatste coronamaatregelen zijn afgeschaald, is het aantal drugsmonsters dat per week wordt ingeleverd in de hele geschiedenis van het DIMS nog niet zo hoog geweest. Dit vraagt om innovatie, zodat de continuïteit en kwaliteit van het DIMS ook in de toekomst gewaarborgd wordt.

Laura Smit - Rigter
Landelijk coördinator DIMS