Trimbos-instituut sluit zich aan bij Alliantie gezondheid en geletterdheid

Trimbos-instituut sluit zich aan bij Alliantie gezondheid en geletterdheid

Het Trimbos-instituut heeft zich aangesloten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Deze alliantie richt zich op het agenderen van laaggeletterdheid, vroeg signaleren van laaggeletterden en hen doorverwijzen naar een Taalhuis, en het ontwikkelen en delen van creatieve aanpakken van laaggeletterdheid.

 83 organisaties zijn lid van de alliantie. Zij gaan aan de slag met concrete acties, zoals:  

  • zorgen voor heldere gezondheidsinformatie over psychische gezondheid,
  • toegankelijk maken van preventieve informatie over middelengebruik en verslaving, 
  • borgen van de aanpak van laaggeletterdheid in de reguliere werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg, 
  • leveren van persoonsgerichte reumazorg, 
  • leveren van een bijdrage aan de Voel je goed!-aanpak van overgewicht en lage gezondheidsvaardigheden.  

Vitaler Nederland 

Naast het Trimbos-instituut hebben ook vijf andere partijen zich vandaag aangesloten bij de alliantie door ondertekening van een pledge van Alles is gezondheid. Dit vond plaats in de Haagse Hogeschool tijdens de bijeenkomst Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG), die is georganiseerd door de Alliantie Gezondheidsvaardigheden samen met de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Beide allianties zijn onderdeel van Alles is Gezondheid: een landelijk netwerk dat met ruim 3.000 partners werkt aan een vitaler Nederland. 

Winst van geletterdheid 

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben vaak een slechtere gezondheid dan geletterde mensen. Ze maken vaker gebruik van de zorg, ze hebben minder kennis over gezondheid en meer moeite met therapietrouw en zelfzorg. Mede daardoor hebben zij een grotere kans eerder te sterven. Er is voor laaggeletterden veel winst te behalen met scholing. Scholing maakt namelijk niet alleen taalvaardiger, maar ook gelukkiger, zelfredzamer en actiever. Laaggeletterden voelen zich na het volgen van taalscholing zowel fysiek als psychisch gezonder.