Nieuws |

Trimbos-instituut opnieuw voor vier jaar WHO Collaborating Centre

Het Trimbos-instituut is in september opnieuw voor vier jaar aangewezen als Collaborating Centre van de WHO (World Health Organization). De focus voor de komende periode ligt onder andere op de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten en de kwaliteit van e-mental health interventies.

Het Trimbos-instituut heeft drie hoofddoelen gesteld voor de komende periode, die overeenkomen met de doelen van de WHO.

Het eerste doel ligt op het terrein van implementeren en ontsluiten van goede voorbeelden van interventies voor kinderen en adolescenten, met name op het gebied van angststoornissen en depressies. Concreet betekent dit dat het Trimbos-instituut expertise op dit thema zal bundelen, internationale bijeenkomsten zal organiseren, bij zal dragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde interventies en de training van professionals in Europese middeninkomen landen.

Het tweede doel is het bewaken en borgen van de kwaliteit van e-mental health interventies op het terrein van geestelijke gezondheid en verslaving. Een van de activiteiten op dit thema is de ontwikkeling van een richtlijn voor kwaliteitscontrole en de ontwikkeling en hosting van een internationale portal voor effectieve interventies.

Het derde doel is om de WHO te steunen bij de ontsluiting en implementatie van een samenhangend en geïntegreerd beleid voor geestelijke gezondheid, vooral in landen met lagere en middeninkomens.

Ionela Petrea was de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor de activiteiten van het Trimbos-instituut in het kader van de uitvoering van de WHO-agenda. Zij noemt de verlengde samenwerking met de WHO een erkenning voor de expertise en bijdrage van het Trimbos-instituut aan de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg wereldwijd.

Lees hier meer over de functie van WHO Collaborating Centres.

Voor meer informatie over de activiteiten van het Trimbos-instituut als WHO Collaborating Centre:

Ionela Petrea (ipetrea@trimbos.nl)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)