Trimbos draagt bij aan project suïcidepreventie in Zuid-Azië

Trimbos draagt bij aan project suïcidepreventie in Zuid-Azië

Op 1 september 2017 startte in India en Bangladesh SPIRIT (Suicide Prevention and Implementation Research Initiative). Spirit is een vijfjarig programma met als doel het verminderen van het aantal suïcides en het voorkomen van suïcidepogingen in deze landen. Het Trimbos-instituut is partner in het consortium van overheden, NGO’s, universiteiten en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg uit India, Bangladesh en Nederland.

Binnen SPIRIT draagt het Trimbos-instituut bij aan de ontwikkeling en versterking van de onderzoekscapaciteit in dit deel van Azië.

Uit recent onderzoek bleek dat suïcide in India vaker voorkomt dan gedacht. Het onderwerp staat nu heel hoog op de Indiase politieke agenda. Bijna een derde van de suïcides in India gebeurt door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen, bijna de helft is impulsief.

Het verminderen van het aantal suïcides is een speerpunt voor de grote internationale fondsen. Bevordering van geestelijke gezondheid is een belangrijk onderdeel van de VN Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (UN Sustainable Development Goals). Daarom financiert het National Institute of Mental Health (NIMH) uit de VS dit programma.

Geïntegreerde interventie nodig om suïcides te voorkomen

SPIRIT voert een geïntegreerde interventie uit in het Mahesana gebied, gelegen in de staat Gujarat in India. In dit gebied wonen ongeveer 1.000.000 mensen. Het project zal samen met lokale overheden centrale opslagfaciliteiten voor dodelijke bestrijdingsmiddelen gaan maken. Als deze niet meer in huis worden opgeslagen, leidt dat naar verwachting tot veel minder impulsieve zelfdodingen.

Ook zet SPIRIT samen met scholen en leraren eenvoudige voorlichtingsprogramma’s op om schoolgaande jongeren beter te leren omgaan met stress en ze meteen hulp te laten zoeken als dat nodig is. Verder traint SPIRIT plaatselijke zorgverleners in de vele kleine dorpen om mensen die een hoger risico lopen op te sporen, te ondersteunen en door te verwijzen.

Versterken onderzoekscapaciteit en beleidsvorming

Het tweede element van SPIRIT is het versterken van het implementatieonderzoek in India. Dat is een voorwaarde om de belangrijke lessen uit geestelijke gezondheidsprogramma’s en behandelingen in Zuid-Azië te vertalen in landelijk en lokaal beleid. SPIRIT gaat in India en Bangladesh een groep vormen van gekwalificeerde wetenschappelijke onderzoekers. De experts van het Trimbos-instituut dragen hier aan bij door onder andere het voorbereiden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit van interventies te beoordelen. Tot slot zet SPIRIT een project op om lokale beleidsmakers toe te rusten de resultaten en gegevens uit het implementatieonderzoek te verwerken bij het ontwikkelen van beleidsmaatregelen en strategieën in geestelijke gezondheidszorg en suïcidepreventie.

SPIRIT wordt geleid door Dr. Soumitra Pathare (Centre for Mental Health Law and Policy, Pune, India) Dr. Lakshmi VIjayakumar (SNEHA, Chennai, India) en Dr. Laura Shields-Zeeman (Trimbos-instituut).

Meer informatie

Laura  Shields - Zeeman

Stuur een bericht aan contactpersoon Laura Shields – Zeeman
of bel +31 (0)30 – 2959(553)