Nieuws |

Terugdringen alcohol- en drugsgebruik studenten

Terugdringen alcohol- en drugsgebruik studenten

Studenten en hoger opgeleiden gebruiken vaker drugs en drinken meer alcohol. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en verschillende onderzoeken die naast elkaar zijn gelegd. Toch ontbreekt op de meeste HBO- en WO-instellingen structurele voorlichting en een samenhangende aanpak om het alcohol- en drugsgebruik onder studenten terug te dringen. Het Trimbos-instituut ontwikkelt in opdracht van staatssecretaris Van Rijn (VWS) een nieuwe aanpak, speciaal voor deze doelgroep.

Het integraal preventiemodel dat voor onderwijsinstellingen wordt ontwikkeld biedt handvatten voor preventie binnen het hoger onderwijs. In 2016 kunnen HBO’s en universiteiten er gebruik van maken. Dingen die aan de orde komen:

  • Wat kan er aan drugspreventie gedaan worden tijdens de introductiedagen?
  • Wat kunnen studentenbegeleiders doen om studenten te helpen als zij teveel blowen?
  • Welke regels gelden er voor campuscafés ten aanzien van alcoholgebruik?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor studentenverenigingen om alcoholgebruik te beperken?

Het model wordt ontwikkeld voor het hoger onderwijs, maar biedt ook gemeenten en instellingen voor verslavingszorg handvatten om deze doelgroep beter te begeleiden en voor te lichten.

Twee rapporten verschenen
Aan het nieuw te ontwikkelen model liggen twee nieuwe rapporten ten grondslag.

In het rapport Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten. Inventarisatie van (onderzoeken naar) prevalentieschattingen onder MBO-, HBO- en WO-studenten worden in totaal zeventien onderzoeken beschreven die gezamenlijk een inkijk bieden in het middelengebruik onder studenten. Ook worden aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar middelengebruik onder studenten te verbeteren, zodat in de toekomst robuustere en meer betrouwbare cijfers beschikbaar zijn.

In het rapport Preventie van alcohol-, tabaks-, en drugsgebruik onder studenten. Inventarisatie van preventieve interventies voor MBO-, HBO- en WO-studenten in Nederland is in kaart gebracht welke kennis er is over interventies voor studenten, en waar aanknopingspunten liggen voor de Nederlandse onderwijssituatie.

Oproep voor input nieuwe aanpak
HBO’s, universiteiten, gemeenten en instellingen voor verslavingszorg of andere geïnteresseerden die mee willen denken over de nieuwe aanpak, kunnen contact opnemen met Lex Lemmers, llemmers@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)