Nieuws |

‘Tegengaan binge drinken nieuwe uitdaging’

‘Tegengaan binge drinken nieuwe uitdaging’

Nog steeds belanden te veel jongeren op de eerste hulp vanwege te veel alcohol. Hoe kunnen we dat veranderen? En welke rol is daarbij weggelegd voor ouders en gemeenten, zowel bij 18- als 18+? Rutger Engels gaat erop in tijdens het Nationaal Alcoholcongres op 16 maart 2016.

De startleeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken is gestegen. Ook het aantal jongeren dat drinkt is minder hoog dan een aantal jaren geleden. Maar daar houdt het goede nieuws dan ook wel op, wat Trimbos-voorzitter Rutger Engels betreft. Nog steeds is het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp belandt hoog. “We weten dat hoe jonger jongeren binge drinken, hoe groter de kans op latere leeftijd op problematisch alcoholgebruik. Daarom is het belangrijk om fors te blijven inzetten op het voorkomen van binge drinken. Niet alleen vanwege de risico’s op langere termijn. Ook de risico’s op korte termijn – van uitgaansgeweld, overlast, ongelukken, opname op de EHBO – moet je zoveel mogelijk voorkomen.”

Ouders: opvoeding en voorbeeldgedrag?
Maar hoe? Dat is de centrale vraag. In de eerste plaats door ouders aan te spreken, ook als het gaat om 18 plussers, zegt Engels. “Jongeren wonen langer thuis. Maar ook als ze op kamers gaan, blijft de rol van ouders van belang. In de VS zijn er programma’s voor ouders van jongeren die zelfstandig gaan wonen. Het blijkt dat ouders die ook dan een duidelijke norm neerzetten en hun kinderen goed voorlichten, kinderen hebben die minder drinken en minder vaak dronken zijn.”
Engels stipt ook het voorbeeldgedrag van ouders aan. “Maar dat is een heel lastig onderwerp. Het thuis faciliteren van veel drinken door ouders – zowel voor 18-minners als 18-plussers – blijft een aandachtspunt. Wat ik bovendien interessant vindt: bij roken schromen we niet om programma’s te ontwikkelen waarbij het voorbeeldgedrag van een rokende ouder heel duidelijk wordt ontmoedigd en de ouder als rolmodel wordt neergezet. Bij alcohol blijkt dat toch lastiger. Het wordt sneller als betuttelend gezien. Hoe komt dat? En is dat terecht? Die vragen wil ik stellen.”

Hogescholen, universiteiten en studenten
Hogescholen en universiteiten, maar ook studenten zelf, worden door het Trimbos-instituut ook nadrukkelijker betrokken bij het preventiebeleid rondom alcohol. “We weten dat alcohol en het studentenleven heel nauw met elkaar verweven zijn. Ik vind het raar dat hogescholen en universiteiten niet standaard een preventiebeleid hebben voor alcohol en drugs. Ook omdat zwaar alcohol- en drugsgebruik tijdens de studieperiode invloed heeft op de motivatie en studieresultaten.”

Daarnaast vindt Engels dat studie- en studentenverenigingen meer dan nu het geval is mogen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. “Als dat betekent dat we samen met studentenverenigingen moeten kijken naar een ander verdienmodel, omdat ze nu behoorlijk draaien op de inkomsten vanuit de verkoop van alcohol, dan moeten we dat doen. Feit is dat alcohol nu goedkoop is via studentenverenigingen, en er gewoonweg weinig drempels zijn om minder te drinken. Ik wil hier breed naar kijken. De eisen die wij als maatschappij stellen aan onze studenten qua verwachtingen en prestaties zijn veranderd. Dan is dit een aspect waar wij als Trimbos-instituut, maar ook studenten zelf, niet omheen kunnen.”

Rutger Engels gaat dieper in op de preventie van binge drinken tijdens het Nationaal Alcoholcongres op woensdag 16 maart. Ga naar de website voor het volledige programma of om u in te schrijven.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)