Nieuws |

Speciale kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

Speciale kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de ggz? De speciale website kiesvoorggz.nl geeft alle informatie. De website is een initiatief van GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

De aandacht voor geestelijke gezondheid is groter dan ooit. Net als het belang en de meerwaarde van goede geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. En niet alleen patiënten, cliënten en familieleden hebben daar baat bij, ook de samenleving profiteert hiervan. Het is daarom belangrijk te weten hoe verschillende politieke partijen denken over geestelijke gezondheidszorg. Hun partijstandpunten met betrekking tot de ggz zijn daarom te vinden op de ggz kieswijzer die sinds vandaag online is: www.kiesvoorggz.nl. Deze website biedt informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van 11 verschillende thema’s:

 • Toekomstvisie voor de geestelijke gezondheidszorg
 • Rol van de landelijke overheid
 • Eigen risico
 • Geestelijke gezondheid in de Wmo
 • Leefstijl
 • Ambulante zorg
 • Toegankelijkheid GGZ
 • Beschermd wonen
 • Stigmatisering
 • Ouderenzorg
 • Arbeid en participatie

Meer informatie

Voor meer informatie over de ggz kieswijzer neem contact op met de persvoorlichter van het Trimbos-instituut:
Laila Zaghdoudi, tel 030 – 295 93 82 of 06 – 5345 4002

GGZ Nederland:
Femme van Leeuwen, tel 06 – 11 58 94 35

Landelijk Platform GGz:
Mirjam Drost, tel 06 – 19 97 30

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)