Sekseverschillen in psychische aandoeningen en suïcidaliteit

Sekseverschillen in psychische aandoeningen en suïcidaliteit

Recent is onderzoek gedaan naar sekseverschillen in het vóórkomen van psychische aandoeningen en suïcidaliteit in Europa. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Affective Disorders.

Voor het onderzoek zijn de resultaten gebruikt van tien Europese landen die deelnemen aan de studie WHO-World Mental Health Surveys, onder 37.289 respondenten uit de algemene bevolking.

In Nederland lag de projectleiding bij het Trimbos-instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoewel sekseverschillen in psychopathologie wel vaker zijn onderzocht konden nu systematisch verschillen tussen vrouwen en mannen in verschillende Europese landen – zowel uit West-, Zuid- als Oost-Europa – worden onderzocht. Dit werd gedaan met eenzelfde instrument voor de bepaling van DSM-IV psychische aandoeningen en suïcidaliteit.

Resultaten psychische aandoeningen
De prevalentie van lifetime internaliserende stoornis (waaronder stemmings- en angststoornissen) varieerde tussen de landen van 10,8% tot 44,5% bij vrouwen en 5,9% tot 26,5% bij mannen. In elk van deze tien landen was deze prevalentie bij vrouwen significant hoger dan bij mannen. Dit beeld gold ook voor de categorie stemmingsstoornis en voor de categorie angststoornis.

De prevalentie van lifetime externaliserende stoornis (waaronder ADHD en alcoholstoornissen) varieerde van 0,2% tot 6,6% bij vrouwen en 2,2% tot 22,4% bij mannen. In elk land was deze prevalentie bij mannen significant hoger dan bij vrouwen.

Resultaten suïcidaliteit
De prevalentie van lifetime niet-geslaagde suïcidepoging varieerde van 0,8% tot 5,4% bij vrouwen en 0,3% tot 2,4% bij mannen. In alle landen was deze prevalentie bij vrouwen hoger dan of gelijk aan die bij mannen, maar in slechts zes van de tien landen significant hoger.

Mogelijke verklaringen
De onderzoekers gaan in de discussie van het artikel in op verschillende mogelijke verklaringen voor de gevonden sekseverschillen, inclusief biologische en socioculturele factoren.

Lees hier de abstract van het artikel.

Boyd A, Velde S van de, Vilagut G, Graaf R de, O’Neill S, Florescu S, Alonso J, Kovess-Masfety V, for the EU-WMH investigators. Gender differences in mental disorders and suicidality in Europe: Results from a large cross-sectional population-based study. Journal of Affective Disorders 2015; 173: 245-254.

Meer informatie
Ron de Graaf [email protected]

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)