Ruimte voor Peer Support!

Ruimte voor Peer Support!

‘Ruimte voor Peer Support!’ Dat is de titel van het onderzoek naar de totstandkoming van het Enik Recovery College in Utrecht, dat gisteren gepresenteerd werd ter ere van de eerste verjaardag van het College.

Het Trimbos-instituut heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de totstandkoming van één van de eerste Recovery Colleges in Nederland: Enik, dat mede op initiatief van Lister op 18 mei 2015 haar deuren opende. Enik is een initiatief voor en door mensen met die persoonlijk ervaring hebben met psychische, psychosociale of verslavingsproblematiek. Binnen Enik ligt de nadruk op het delen van ervaringen en peer support. Net als Recovery Colleges in Engeland hanteert Enik een educatief model en zijn deelnemers geen cliënten, maar studenten. Door middel van cursussen die gegeven worden door peers, werken mensen binnen Enik aan hun persoonlijke herstelproces.

Ervaringsdeskundigen
Binnen zorg en welzijn wordt steeds meer erkend dat initiatieven gebaseerd op de inzet van ervaringsdeskundigen noodzakelijk zijn om de kanteling van de zorg richting meer eigen regie, herstel en participatie te realiseren. De totstandkoming van Enik is te plaatsen binnen deze beweging. Enik wil met het initiatief idealen over empowerment en persoonlijk herstel vorm en inhoud geven.

Praktijk
Hoe gaat dit in de praktijk? Hoe verhoudt een initiatief als Enik zich bijvoorbeeld tot reguliere zorginitiatieven? En hoe kijken gemeente en andere zorgpartners naar het initiatief? Welke rollen hebben deelnemers binnen Enik? Deze vragen en de spanning die dit soms ook oplevert, stonden centraal in het onderzoek. De titel ‘Ruimte voor peer support’ verwijst naar het belang van het creëren van ruimte, zowel fysiek als meer overdrachtelijk, die nodig is om zorgvernieuwing vorm te geven.

C. Muusse & J. Boumans (2016). Ruimte voor Peer Support! Een onderzoek naar de totstandkoming van Enik Recovery College. Utrecht: Lister.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

Meer over dit thema