Nieuws |

Roelof Jonkers waarnemend voorzitter Trimbos-instituut

Roelof Jonkers waarnemend voorzitter Trimbos-instituut

Vanaf 10 april 2018 zal drs. Roelof Jonkers als waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut optreden. In de dagen ervoor neemt de huidige voorzitter prof. dr. Rutger Engels afscheid. Hij is per 1 mei 2018 benoemd in de functie van Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Samen met mr. Marie Christine Allaer zal Roelof Jonkers zich inspannen om vanuit de Raad van Bestuur de huidige strategie, de begroting en de plannen voor 2018 uit te voeren. Tevens zal hij bijdragen aan een goede overdracht in de loop van de tweede helft van 2018 aan de definitieve opvolger van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De werving daarvoor is inmiddels gestart door Klaus Schmitt en Partners i.s.m. de Raad van Toezicht.

Roelof Jonkers

Roelof Jonkers is een zeer ervaren bestuurder in de zorg. Hij is thuis in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en verslavingszorg, STZ ziekenhuiszorg en universitair medisch centrum. Hij is nu voorzitter van de Raad van Toezicht van Verslavingszorg Noord Nederland, en was eerder voorzitter van de Raad van Toezicht van AMC De Meren, ten tijde van de fusie met Jellinek Kliniek, Mentrum en Arkin (GGZ en Verslavingszorg Amsterdam e.o.). Eerder was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kwadrantgroep in Friesland, van Zorgbalans in Haarlem, van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en vice-voorzitter Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij heeft veel affiniteit met onderwijs en onderzoek. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Consultatie en Expertise in Utrecht.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)