Nieuws |

Quickscan maatregelen beperking blootstelling aan alcoholreclame

Quickscan maatregelen beperking blootstelling aan alcoholreclame

Welke informatiebronnen en literatuur zijn er beschikbaar over wet- en regelgeving ten aanzien van alcoholreclame en de impact op het drinkgedrag van jongeren? In opdracht van het ministerie van VWS voerde het Trimbos-instituut een quickscan uit om deze vraag te beantwoorden.

Op veel plaatsen kom je als consument alcoholreclame tegen. Denk aan reclame via internet, sociale media, films, muziek, bioscoop, op verkooppunten, nationale- en lokale televisie, nationale- en lokale radio, printmedia, aanplakborden (billboards) en de sponsoring van sportevenementen.

Het is bekend dat blootstelling aan alcoholreclame samenhangt met dat jongeren eerder of meer alcohol gaan drinken. Voor het bestaan van dat verband is inmiddels overtuigend wetenschappelijke bewijs geleverd. De volgende vraag staat dan ook wereldwijd op de politieke agenda: hoe kan de bootstelling van jongeren aan alcoholreclame verminderd worden?

Het Trimbos-instituut heeft daarom in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een quickscan uitgevoerd naar beschikbare informatiebronnen en literatuur over wet- en regelgeving ten aanzien van alcoholreclame. Met deze scan geven we inzicht in wat er bekend is over:

  • Welke landen in Europa verdergaande maatregelen hebben om alcoholreclame en/of sponsoring te beperken dan Nederland.
  • De effecten van deze maatregelen op het drinkgedrag van jongeren (onder de 18) en van andere leeftijdsgroepen.
  • Overige (positieve en negatieve) effecten van deze maatregelen.

Het rapport Alcoholreclame en restrictieve maatregelen is op 29 november 2017 samen met een Kamerbrief aan de Tweede Kamer gestuurd.