Project Cognitieve Fitness in de langdurige GGZ van start

Project Cognitieve Fitness in de langdurige GGz van start

Het project Cognitieve Fitness is gericht op twee problemen waar veel mensen met psychiatrische aandoeningen mee kampen: problemen in het cognitief functioneren (planning, aandacht, geheugen) en een slechte fysieke gezondheid.

De neurocognitieve trainingsmethode Cognitieve Fitness (www.cognitievefitness.nl) is ontwikkeld om deze twee gebieden te verbeteren. De methode bevordert de fysieke en mentale gesteldheid door middel van fysieke inspanning, intellectuele uitdaging en ontspanningsoefeningen. Fitnessoefeningen worden gecombineerd met cognitieve elementen die de hersenen bewust activeren.

Implementatie bevorderen en effecten meten
Het doel van het huidige project is om verdere implementatie van de Cognitieve Fitness training te bevorderen. Hierbij wordt zowel de kwaliteit van de aankomende trainers gemonitord (d.m.v. fidelity metingen) alsook het effect van de training bij de deelnemers die door de nieuwe trainers is gegeven. Ook willen we vaststellen of de verbeteringen beklijven na afronding van de training. 

Deelnemende instellingen
De volgende instellingen participeren in het onderzoek; Parnassia-Bavo Groep, Kwintes, Lister, GGZ Breburg, Emergis en ADRZ. Het project is mede tot stand gekomen door financiering van fonds NUTS OHRA en stichting Coolsingel.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jonne Bremer (jbremer@trimbos.nl of Maaike van Vugt (mvugt@trimbos.nl). 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)