Nieuws |

Pilot Grip op je Dip in huisartspraktijken versterkt doorverwijzing

Om de implementatie van e-mental health aanbod in huisartspraktijken te versterken, heeft het Trimbos-instituut een verwijsstructuur opgezet voor de online cursus Grip Op Je Dip (GOJD). Deze is gedurende negen maanden toegepast door 22 huisartspraktijken met als resultaat: een flinke toename van het aantal doorverwijzingen naar GOJD door de praktijken.

Signalerings- en verwijsstructuur
Huisartsen en POH-GGZ (HA/POH) blijken nauwelijks depressieve jongeren naar GOJD door te verwijzen, terwijl dit een van de weinige online evidence-based interventies is voor deze doelgroep. Daarom is onderzocht of een op-maat signalerings- en verwijsstructuur hier verandering in kan brengen. Deze is opgezet in overleg met 22 huisartsprakijken en gedurende negen maanden toegepast. De meest gebruikte verwijsmethode was:

  • het uitreiken van de GOJD-flyer
  • samen met de jongere de GOJD-website en het online aanmeldformulier bekijken
  • een motivatiegesprek voeren

Resultaten pilot
De HA/POH’s hebben in de pilot 26 jongeren naar GOJD doorverwezen, wat een verdubbeling is ten opzichte van eenzelfde voorgaande periode. Opmerkelijk is dat jongeren die via een HA/POH naar GOJD zijn verwezen een significant hoger depressieniveau hebben dan de gemiddelde GOJD cursist.

Twee belangrijke verbeterpunten kwamen naar voren:

  • HA/POH’s hebben behoefte aan een terugkoppelingssysteem, waarmee zij inzage krijgen in de aanmelding, het depressieniveau, etc. Dit is nu alleen toegankelijk voor de externe cursusleider.
  • Een deel van de jongeren wil het eenmaal gelegde contact met de HA/POH graag behouden, in plaats van doorverwezen worden.

Aanbevelingen
Beide verbeterpunten pleiten voor een aangepaste GOJD-interventie met terugkoppelingssysteem, die begeleid kan worden door een HA/POH. De GOJD Stichting pakt dit op. Tot die tijd wordt HA/POH’s geadviseerd om:

  • de genoemde verwijsmethode toe te passen
  • de huidige online GOJD-cursus te combineren met begeleidingscontacten van een HA/POH 

Het project was een initiatief van het Trimbos-instituut en werd gesubsidieerd door ZonMw.

Meer informatie
Rianne van der Zanden, rzanden@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)