Nieuws |

Opwindingsdelier: agressief gedrag door gezondheidsprobleem

Opwindingsdelier: agressief gedrag door gezondheidsprobleem

Omgaan met agressief gedrag is onderdeel van het professioneel handelen van politie, veiligheidspersoneel en hulpverleners. Belangrijk is dat zij moedwillig agressief gedrag kunnen onderscheiden van agressief gedrag ten gevolge van een opwindingsdelier. De factsheet Opwindingsdelier biedt hiervoor handvatten.

Het opwindingsdelier is een ernstig en acuut gezondheidsprobleem, vaak gerelateerd aan druggebruik, dat zich uit in ongerichte agressie. Het opwindingsdelier (ook wel Excited Delirium Syndrome) wordt doorgaans beschreven als een verstoorde geestelijke toestand, gepaard gaand met een wisselend bewustzijnsniveau en hevige opwinding (agitatie), vecht- of gewelddadig gedrag. Het opwindingsdelier vraagt een specifieke aanpak, mede vanwege de kans op overlijden. Maar ook omdat patiënten niet (adequaat) reageren op pepperspray of stroomstootwapens.

In de ‘Factsheet Opwindingsdelier. Informatie voor politie, beveiliging en hulpverlening’ wordt ingegaan op de risico’s voor zowel de patiënt als voor omstanders en hulpverleners. Ook wordt uitgelegd hoe je een opwindingsdelier herkent en wat wordt verstaan onder veilige fixatie. Samenwerking tussen de verschillende diensten als politie, beveiliging en hulpverlening is hierbij van groot belang.

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)