Nieuws |

OPAAK – Nieuw onderzoek naar problematisch harddrugsgebruik

Bij problematisch harddrugsgebruik gaat het in Nederland om risicovol gebruik van opioïden, zoals heroïne en methadon, en andere drugs zoals crackcocaïne. Dit zijn verslavende middelen die bij langdurig gebruik ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Om meer inzicht te krijgen in het problematisch harddrugsgebruik en de hulpbehoefte van gebruikers start het Trimbos-instituut in samenwerking met Stichting Mainline het OPAAK-onderzoek.

Gebruikersgroepen onvoldoende in beeld

Het OPAAK-onderzoek richt zich op problematisch gebruik van opioïden, crackcocaïne en andere drugs. Problematisch gebruik is herhaald en terugkerend drugsgebruik met een groter risico op het ontwikkelen van een verslaving en gezondheidsschade. Mensen die opioïden gebruiken zijn een kwetsbare groep die steeds ouder wordt. Het gaat in dit onderzoek onder meer om mensen die vanaf de jaren zeventig tot de jaren negentig heroïne zijn gaan gebruiken, en niet om mensen die opioïden als pijnstillers, zoals oxycodon of morfine, voorgeschreven krijgen door een arts. Ook crackcocaïne werd in het verleden door een relatief grote groep gebruikt. Het laatste onderzoek dat in Nederland is gedaan naar problematisch gebruik van opioïden en crackcocaïne is van meer dan tien jaar geleden. Op enkele gegevens uit de zorg na, hebben we daarom weinig inzicht in deze groepen gebruikers en hun welzijn.

“In Nederland weten we weinig over de omvang, welzijn en hulpbehoefte van mensen die opioïden en crackcocaïne problematisch gebruiken. Met dit onderzoek willen we hier meer inzicht in krijgen om ook een gericht hulpaanbod aan mensen te kunnen bieden.” – Lisa Strada, drugsonderzoeker Trimbos-instituut

Signalen in EU van toename crackcocaïne en andere drugs

Nederland en andere Europese landen melden momenteel een toename in het gebruik van nieuwe opioïden en crackcocaïne. Er zijn ook signalen over nieuwe opkomende groepen problematisch drugsgebruikers. Het is daarom belangrijk om verdergaand onderzoek te doen om een schatting te kunnen maken van de omvang en te bepalen of er voldoende zorg- en hulpaanbod beschikbaar is. Verder is het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen van problematisch drugsgebruik vroegtijdig te signaleren om voorbereid te zijn op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.

Meer informatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd  onder projectleiding van het Trimbos-instituut en in samenwerking met Mainline. Het project heeft een looptijd van twee jaar en is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De resultaten worden eind 2024 verwacht.

Voor meer informatie over het OPAAK onderzoek neem contact op met projectleider Lisa Strada LStrada@trimbos.nl.

Bron: https://www.trimbos.nl/kennis/drugs/
Lisa Strada
Wetenschappelijk medewerker Drugs