Ontwikkeling kwaliteitsstandaard slaap-waakritme

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard slaap-waakritme

Het Trimbos-instituut gaat samen met V&VN en met financiering van ZonMw een kwaliteitsstandaard slaap-waak ritme ontwikkelen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Een verstoord slaap-waakritme en slaapproblemen vormen een risicofactor voor psychische klachten.

Een kwaliteitsstandaard bevat aanbevelingen over de beste zorg voor patiënten en cliënten, bijvoorbeeld over hoe een verstoord slaap-waakritme kan worden gesignaleerd, welke interventies worden aanbevolen en op welke wijze geëvalueerd en gerapporteerd moet worden. Een kwaliteitsstandaard is geen dwingend voorschrift, maar een praktisch handvat voor knelpunten in de praktijk. Op basis van een zorgvuldige onderbouwing en rapportage kan worden afgeweken van de kwaliteitsstandaard.

Verstoord slaap-waakritme

Huisartsen, psychologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in de signalering van slaapproblemen, het adviseren en voorlichten van zorgvragers en hun naasten, het inzetten van interventies en waar nodig de deur openen naar andere zorg. De afgelopen jaren is de kennis over slaapproblemen en het belang van een goede (nacht)rust enorm gegroeid. Daarom wordt een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld op het verpleegkundig domein van een (dreigend) verstoord slaap-waakritme.

Start traject

De inbreng van de praktijk is de basis voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard. Daarom is de eerste stap het samenstellen van een werk- en adviesgroep van professionals en patiëntvertegenwoordigers met kennis en expertise op het gebied van een verstoord slaap- en waakritme. Ook wordt de praktijk betrokken in het benoemen van de belangrijkste knelpunten.

Het traject start in juni en de kwaliteitsstandaard is eind 2018 gereed. Tijdens het traject zal de werkgroep ongeveer zes keer overleggen en aanbevelingen formuleren voor de praktijk op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en praktijkoverwegingen.

Interesse?

Heeft u interesse in het project of wilt u mogelijk deelnemen aan de werk- of adviesgroep stuur dan een mail naar Jolanda Meeuwissen (jmeeuwissen@trimbos.nl) of Matthijs Oud (moud@trimbos.nl).

Meer informatie

Matthijs  Oud

Stuur een bericht aan contactpersoon Matthijs Oud
of bel +31 (0)30 – 2959(360)