Online forum biedt steun voor nabestaanden van suïcide

Nabestaanden van suïcide vragen vaak niet om sociale steun, vanuit schuldgevoel of schaamte. Het Trimbos-instituut onderzocht of online fora in deze behoefte kunnen voorzien, en of het contact met lotgenoten bijdraagt aan een beter psychisch welbevinden. Conclusie: er wordt steun gevonden, het welbevinden verbetert licht maar psychische klachten blijven vaak voorkomen onder nabestaanden.

Bezoekers van de twee onderzochte online fora van www.113online.nl en van www.forum.werkgroepverder.be zijn voornamelijk vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. Opmerkelijk is dat 8% meer dan één persoon aan suïcide verloor. Het grootste deel verloor een familie- of gezinslid, variërend van korter dan een jaar tot meer dan vijf jaar geleden. Veel bezoekers van deze platforms ervaren psychische problemen, variërend van depressieve klachten zoals somberheid en lusteloosheid tot een laag welbevinden. Eén op de drie bezoekers ervaart complexe rouw en een kwart heeft zelf een verhoogd risico op suïcide.

Een jaar lang zijn 155 bezoekers gevolgd. Na dat jaar lijkt de psychische gezondheid enigszins verbeterd. Zij voelen zich over het algemeen wat beter en hebben minder depressieve klachten. Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel bezoekers met wie het psychisch niet goed gaat. Meer dan de helft scoort laag op welbevinden, twee derde rapporteert depressieve klachten en een kwart geeft aan complexe rouw te ervaren. Er zijn hierin geen verschillen tussen personen die een platform vaker of minder vaak bezochten.

Reden van bezoek: lotgenotencontact
Belangrijkste reden om het forum te bezoeken is lotgenotencontact, gevolgd door informatie en hulp zoeken. De platforms worden vooral bezocht op ‘moeilijke dagen’, zoals de dag van het overlijden en verjaardagen, of op ‘slechte dagen’ waarop nabestaanden het zelf emotioneel moeilijk hebben. Het forum biedt herkenning, steun en begrip bij lotgenoten. Nabestaanden stoppen met het bezoek aan een forum omdat zij hun leven weer willen oppakken. Zij zouden op het forum graag tips en informatie daarover willen zien.

Over nabestaanden van suïcide
In 2012 overleden in Nederland 1.753 mensen door suïcide. In 2010 in Vlaanderen 1.066. Per suïcide zijn er ongeveer zes nabestaanden: gezins- en familieleden. Zo’n 10 tot 15 personen worden erdoor geraakt wanneer ook vrienden, buren, collega’s en professionals worden meegeteld. Nabestaanden ervaren gevoelens van afwijzing, schaamte, stigma, en de behoefte om de doodsoorzaak van hun overleden naaste te verbergen. Veel nabestaanden hebben grote moeite met het vragen om steun van hun sociale omgeving. Zij lopen het risico op complicaties in het rouwproces. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten, depressie, angst, alcohol- en drugsgebruik, het uiteenvallen van families en suïcidaliteit. Voor nabestaanden van suïcide is er een divers professioneel en zelfhulpaanbod, variërend van gesprekken met een psycholoog tot groepscursussen en lotgenotencontact via een forum.

Over de online fora
www.113online.nl is een website ter preventie van suïcide, vooral bedoeld voor suïcidale personen. Het forum voor nabestaanden is onderdeel van de website. Op de site is ook informatie en materiaal voor professionals te vinden. 113online bestaat sinds 2010.
www.forum.werkgroepverder.be is een website specifiek voor nabestaanden van suïcide, met informatie, een chat-groep en een memorial-site.
Beide fora worden gemodereerd door vrijwilligers die ondersteund worden door psychologen.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw en VWZ ‘Ga voor geluk’ en werd uitgevoerd door medewerkers van het Trimbos-instituut.

Meer informatie
De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in twee Engelstalige wetenschappelijke artikelen. De artikelen zijn gepubliceerd in Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention.
The well-being of users of web-based support platforms for bereaved by suicide (Kramer e.a.)
What do the bereaved by suicide communicate in online support groups? A content analysis (Schotanus-Dijkstra e.a.).

Deze artikelen zijn op te vragen bij Agnes van der Poel  apoel@trimbos.nl.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)