Nieuws |

Onderzoek naar langer door willen werken

Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de vraag welke werk- en gezondheidsgerelateerde kenmerken samenhangen met de intentie om langer door te willen werken na de pensioengerechtigde leeftijd.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens van de tweede meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalig epidemiologisch onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut dat tot doel heeft om in beeld te brengen hoe vaak psychische problemen vóórkomen bij de Nederlandse bevolking. Voor dit onderzoek is uitgegaan van de respondenten met een betaalde baan van tenminste 12 uur per week in de leeftijd van 45-64 jaar. Het ging hierbij om 1854 werknemers.

Lagere opleiding
Ten tijde van de tweede meting, die plaatsvond in de periode van november 2010 tot juni 2012, was de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland nog 65 jaar. Op de vraag ‘Als het aan u ligt, wilt u dan na uw 65e blijven werken?’ werd door slechts 29% van de werknemers bevestigend beantwoord. Werknemers met een lagere opleiding, met een chronische lichamelijke aandoening, die meer negatieve werkomstandigheden rapporteerden (bijv. weinig controle over het werk hebben of weinig steun ervaren van leidinggevenden) wilden minder vaak na hun 65e blijven werken.

Eigen bedrijf
Werknemers in de leeftijd van 55-64 jaar en mensen met een eigen bedrijf waren juist vaker geneigd om door te werken. Opvallend was dat het hebben van een psychische aandoening, vastgesteld met een betrouwbaar en valide diagnostisch instrument, niet significant samenhing met de intentie door te werken na het 65e levensjaar.

Weinig onderzoek
Ondanks dat de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in Nederland na deze meting is gestegen, en in stappen zal stijgen naar 67 jaar in het jaar 2023, en deze ook in andere West-Europese landen recentelijk is verhoogd, is relatief weinig onderzoek gedaan naar factoren die samenhangen met langer door willen werken. Slechts 29% bleek hiertoe bereid.

Nagegaan zou kunnen worden of het aanpakken van negatieve werkomstandigheden en het bevorderen van de lichamelijke gezondheid van werknemers ertoe bijdragen dat hun bereidheid toeneemt om na hun 65e te blijven werken.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het European Journal of Public Health.

Have M ten, Dorsselaer S van, Graaf R de. Associations of work and health-related characteristics with intention to continue working after the age of 65 years. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cku181

Meer informatie
Margreet ten Have mhave@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)