Nieuwe website voor erkende interventies langdurige GGZ

Nieuwe website voor erkende interventies langdurige ggz

Interventies die zijn erkend door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ zijn vanaf nu te vinden op een nieuwe website. De databank telt inmiddels veertien interventies en de verwachting is dat dit aantal de komende maanden nog flink toeneemt. Het erkenningstraject draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de langdurige ggz.

U kunt de interventies vinden op https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/

Effectief
Onlangs zijn weer twee interventies erkend op het niveau van ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’, namelijk: Begeleide lotgenotengroepen voor mensen met een psychosegevoeligheid en Multi-Familie Groepen. Beide methodes zijn effectief voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De Begeleide lotgenotengroepen richten zich op verbetering van de kwaliteit van leven, het sociale netwerk, sociale steun en empowerment door het delen van ervaringen met lotgenoten. In de Multi-Familie Groepen komen patiënten en hun naasten samen in een groep om moeilijke situaties op gestructureerde wijze oplossingsgericht te onderzoeken. Het doel is onder andere vermindering van symptomen en ervaren belasting van patiënt en naastbetrokkenen.

Goed onderbouwd
Op het niveau ‘goed onderbouwd’ zijn onlangs erkend: het Strengths Model en Geïntegreerde behandeling van cliënten met een dubbele diagnose (IDDT). Het Strengths Model is een face-to-face methode die mensen met ernstige psychische aandoeningen helpt hun krachten te ontdekken, belangrijke levensdoelen te formuleren en te realiseren. IDDT is een behandelmodel gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische stoornis en problematisch middelengebruik.

Erkenningscommissie
Interventies worden beoordeeld door een onafhankelijke Erkenningscommissie van deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid. Het Trimbos-instituut is met zes andere kennisinstituten aangesloten bij het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. De kennisinstituten hebben elk een eigen deelcommissie gericht op een specifiek werkveld, maar hanteren dezelfde werkwijze en beoordelingscriteria.

Interventie indienen
Werkt u met een interventie die een plek verdient in de databank en bent u bereid een uitgewerkte beschrijving aan te leveren volgens opgestelde richtlijnen? Meld u dan aan via de website (https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/) of neem contact op met onze medewerker Annemieke Hendriksen.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)