Nieuws |

Nieuwe richtlijnen voor de GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nieuwe richtlijnen voor de GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In opdracht van VWS en de V&VN zijn vier multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld door experts, professionals en vertegenwoordigers van cliënten en naasten, onder begeleiding van het Trimbos-instituut. Richtlijnen somatische screening en leefstijl bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, en richtlijnen over het signaleren van lichamelijke problemen en pijn bij mensen met een verstandelijke beperking.

Twee richtlijnen gaan over somatische screening en leefstijl bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in de GGZ:

  • De richtlijn Somatische screening bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA)
  • De richtlijn Leefstijl bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA)

Twee richtlijnen gaan over het signaleren van lichamelijke problemen en pijn bij mensen met een verstandelijke beperking:

  • De richtlijn Signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking
  • De richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Wetenschap en praktijk
De richtlijnen zijn van commentaar voorzien door alle relevante beroeps- en familieverenigingen en branche verenigingen. Daarnaast zijn ze door verpleegkundigen en begeleiders op de werkvloer getest bij instellingen in de GGZ zorg en instellingen in de zorg voor verstandelijk beperkten. Op dit moment voert de V&VN de autorisatie voor alle vier de richtlijnen uit. Naar verwachting worden de richtlijnen eind 2014 uitgegeven door de V&VN.

De richtlijnen gaan over volwassen mensen in alle sectoren van de GGZ zorg en de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking. In de richtlijnen is de beschikbare wetenschappelijke kennis en kennis van de praktijk voor professionals inzichtelijk samengevat en worden aanbevelingen voor goede zorg gegeven. Er is een samenvattingskaart per richtlijn gemaakt die de te nemen stappen en keuzemomenten helder weergeeft.

De richtlijnen zijn allereerst een hulpmiddel voor begeleiders en zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking en van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die een verpleegkundige, verzorgende, ondersteunende en/of begeleidende rol hebben. Daarnaast zijn ze ook bedoeld om familie of naasten handvatten te geven. De richtlijnen zijn ook bruikbaar voor het multidisciplinaire team van zorgverleners, gedragsdeskundigen, therapeuten, psychiaters en artsen.

Presentatie op twee congressen
Op 11 en 12 februari 2015 worden de richtlijnen gepresenteerd en besproken op twee congressen. Daarnaast wordt recent onderzoek en praktijkervaring gepresenteerd in plenaire sessies en workshops.

Het congres over de GGZ zorg is op 11 februari 2015, daar worden de twee GGZ richtlijnen gepresenteerd:

Mind the Body GGZ:  http://sympopna.nl/mtb1.html

Het congres over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is op 12 februari 2015. Daar worden de richtlijnen voor mensen met een verstandelijke beperking gepresenteerd:

Mind the Body VGZ: http://sympopna.nl/mtb.html

Informatie over de Richtlijnen:
Ina Boerema  iboerema@trimbos.nl

Informatie over de twee congressen:
info@sympopna.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)