Nieuwe online vindplaats voor effectieve justitiële interventies

Nieuwe online vindplaats voor effectieve justitiële interventies

Op de nieuwe website www.justitieleinterventies.nl geven het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut een actueel overzicht van goed onderbouwde en effectieve justitiële interventies die professionals in het Nederlandse civiele en strafrechtelijke domein toepassen. De website biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.

Het overzicht is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Crimineel gedrag kunnen we verminderen door de problemen die eraan ten grondslag liggen effectief aan te pakken. In de recidivecijfers van de afgelopen jaren is een daling te zien van het aantal daders dat na een straf opnieuw een delict pleegt. Het toepassen van effectieve interventies leidt tot preventie, gedragsverandering en recidivevermindering.

Vaste vindplaats

Justitieleinterventies.nl is een vaste vindplaats voor justitiële interventies gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. Hier vindt u de erkende interventies die beschikbaar zijn om in te zetten in het justitiële werkveld. Voor ontwikkelaars is de site een bron van inspiratie voor vernieuwing en verbetering van interventies.

Over de erkenningscommissie

De interventies op justitieleinterventies.nl zijn erkend door de onafhankelijke Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Deze commissie beoordeelt interventies die worden toegepast in het justitiële werkveld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Tot het najaar van 2015 werden justitiële interventies beoordeeld door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Om meer uniformiteit aan te brengen in de kwaliteitscriteria en beoordelingsprocedures, is besloten de beoordeling van justitiële interventies onder te brengen binnen het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Vanuit dit samenwerkingsverband worden interventies in verschillende sectoren volgens dezelfde werkwijze en criteria erkend, onder andere in jeugdhulp, ouderen- en gehandicaptenzorg, welzijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. Voor beoordeling van de justitiële interventies is de Erkenningscommissie Justitiële Interventies ingericht.

Uw interventie ook op deze site?

Bent u eigenaar of ontwikkelaar van een interventie die gericht is op het voorkomen van criminaliteit of recidive bij kinderen, jongeren of volwassenen? Wilt u deze laten beoordelen en na erkenning laten publiceren op www.justitieleinterventies.nl, neem dan contact op met Marie-Christine van der Veldt via [email protected].