Nieuwe interventies erkend voor langdurige GGZ

Nieuwe interventies erkend voor langdurige ggz

Onlangs zijn weer drie interventies erkend door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. Twee leefstijlinterventies: Voel je Vrij! GGZ en Health4U, en de Hallucinatie Integratieve Therapie. Deze therapie is ontwikkeld voor patiënten die lijden onder en aan stemmenhoren.

Alle erkende interventies voor de GGZ zijn te vinden op https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl

Voel je Vrij! Stoppen met roken & leefstijltraining GGZ
In de GGZ in Nederland wordt veel gerookt. Roken is de belangrijkste enkelvoudige risicofactor voor vroegsterfte bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De interventie Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining GGZ is een groepstraining waar cliënten én medewerkers samen in een groep begeleid worden bij het stoppen met roken. Daarnaast krijgen medewerkers die de opleiding volgen tot trainer handvatten om het rookbeleid in de instelling in kaart te brengen en vervolgens in samenwerking met het management tot aanscherpen en handhaving te komen.

De interventie maakt gebruik van bouwstenen die bewezen effectief zijn in stoppen-met-roken-begeleiding, zoals motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie, intensieve begeleiding in combinatie met een farmacologisch hulpmiddel, aandacht voor rookbeleid (rookvrije omgeving) en CO metingen.

Uit een pilotstudie blijkt dat de slagingspercentages vergelijkbaar zijn met die van interventies bij de algemene populatie rokers in Nederland. Effectonderzoek is gewenst.

Health4U
Health4U is een vaardigheidstraining voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen die problemen hebben op het gebied van leefstijl. Tijdens de introductiefase stellen de deelnemers samen met de Health4U coaches vast welke aandachtsgebieden zij op het vlak van leefstijl willen verbeteren. Tijdens de trainingsfase onderzoeken de deelnemers welke gezonde eet- en leefgewoonten het beste passen bij hun eigen leefstijl. Er wordt een begin gemaakt met gedragsverandering door, stap-voor-stap en op maat, gezondere alternatieven uit te proberen en vervolgens deze goede voornemens in te passen in het dagelijks leven.

Uit een pilotstudie blijkt dat deelnemers drie maanden na de training een significante daling hebben in gewicht en BMI. Effectonderzoek is wenselijk.

Beide leefstijlinterventies zijn erkend op het niveau ‘goed onderbouwd’ in samenwerking met RIVM Centrum Gezond Leven en zullen tevens worden opgenomen in de databank Gezond en Actief Leven.

Hallucinatie Integratieve Therapie (HIT)
HIT is ontwikkeld voor patiënten die lijden onder en aan stemmenhoren. HIT heeft als doel het anders leren interpreteren van en omgaan met de stemmen. Verwezen stemmenhoorders wordt geadviseerd met sleutelfiguren de behandeling te volgen. Na een uitvoerig kennismakingsgesprek volgen psychiatrisch onderzoek en een specifiek stemmenonderzoek. Tijdens de behandeling registreren stemmenhoorders en sleutelfiguren met een G-schema de stemmen in hun context. Daarna wordt middels huiswerkoefeningen gezocht naar de optimale copingsstrategie. Afgesloten wordt met een persoonlijk relaps-preventieplan. Uit een Nederlandse RCT bleek dat HIT effectief is in vermindering van subjectief lijden en positieve psychotische symptomen, en verbetering van kwaliteit van leven en sociaal functioneren. HIT is erkend op het niveau ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.

Interventie indienen
Werkt u ook met een interventie die een plek verdient in de databank en bent u bereid een uitgewerkte beschrijving aan te leveren volgens opgestelde richtlijnen? Meld u dan aan via de website (https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/) of neem contact op met onze medewerker Annemieke Hendriksen.

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)