Nieuws |

Nieuwe gemeentelijke aanpak tegen dronkenschap en doorschenken

Nieuwe gemeentelijke aanpak tegen dronkenschap en doorschenken

Het Trimbos-instituut en onderzoeksbureau Objectief lanceren een aanpak om doordrinken en doorschenken in het uitgaansleven aan te pakken. De aanpak helpt om gemeenten, samen met horeca, stappen te zetten naar een verbeterde naleving van wetgeving en een gezonder en veiliger uitgaansgebied.

Jongeren beginnen op steeds latere leeftijd met het drinken van alcohol. Als zij eenmaal drinken, drinken zij onverminderd veel en vaak in korte tijd. In het uitgaansleven levert het overmatige alcoholgebruik en dronkenschap problemen op voor de gezondheid van de drinker en de openbare orde en veiligheid in het gebied. Dit leidt tot grote inzet van politie, gemeente en zorg en is daarmee een uitdaging voor gemeenten als regisseur van het lokale alcoholbeleid. Momenteel besteden gemeenten echter relatief weinig aandacht aan een preventieve aanpak van dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven, omdat men niet altijd weet hoe het probleem aangepakt kan worden.

Het Trimbos-instituut en Objectief hebben, met behulp van subsidie van het ministerie van VWS, een aanpak ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. De aanpak is ontwikkeld op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, voorbeelden uit het buitenland en praktijkvoorbeelden uit Nederland. Middels een stappenplan worden gemeenten begeleid om in samenwerking met partners een effectieve aanpak te ontwikkelen voor een veiliger en gezonder uitgaansleven. Het Trimbos-instituut en onderzoeksbureau Objectief ondersteunen gemeenten hierbij door middel van onderzoek, training en procesbegeleiding.

Pilot

In 2018 testen we de aanpak in een aantal gemeenten in de vorm van een pilot. Wilt u met dit thema aan de slag en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de pilot? Stuur dan een mail naar Jeroen de Greeff (JGreeff@trimbos.nl) of neem telefonisch contact op (030 – 2959427).

Meer over dit thema