Nieuwe cijfers: Ouders over middelen- en internetgebruik door jongeren

Nieuwe cijfers: Ouders over middelen- en internetgebruik door jongeren

Bijna alle ouders van pubers (97 procent) vinden dat scholen rookvrij en alcoholvrij moeten zijn en de overgrote meerderheid is het eens met de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol en tabak. Bij tabak gaat het om 92 procent en bij alcohol om 85 procent van de ouders.

Ten aanzien van roken en alcohol drinken hanteren de meeste ouders dan ook strenge regels naar hun pubers van 12 tot en met 16 jaar. Ruim een kwart van de ouders (26 procent) heeft voor zowel alcohol als tabak een NIX18 afspraak met hun kind, dus niet roken en niet drinken voor het 18 jaar is. Dit blijkt uit de factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-instituut.

Ouders kunnen veel invloed uitoefenen op riskant gedrag van hun kind, zoals roken, drinken, drugs gebruiken of overmatig internetten. Door duidelijke regels te stellen, het goede voorbeeld te geven en door in gesprek te blijven met hun kind over deze onderwerpen. Daarom doet het Trimbos-instituut sinds 2007 tweejaarlijks onderzoek naar de opvattingen van ouders en wat zij doen in de opvoeding om middelengebruik en overmatig internetten te voorkomen.

Steeds meer ouders zijn het eens met de leeftijdsgrens van 18 jaar

Het percentage ouders dat het eens is met de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van tabak steeg van 81 procent vóór de invoering (2011) naar 92 procent na de invoering (2015). Voor de verkoop van alcohol steeg dit van 79 (2011) naar 86 procent (2015). De mening van ouders over middelengebruik door jongeren onder de 16 jaar is aanmerkelijk strenger dan voor jongeren onder de 18 jaar. Met name voor alcoholgebruik zijn de verschillen groot. Zo vindt 82 procent van de ouders dat jongeren onder de 16 jaar geen alcohol zouden mogen drinken. Gaat het om jongeren onder de 18 jaar, dan daalt dit naar 56 procent, een verschil van 26 procent.

Ouders voorstander van rookvrije en alcoholvrije school

Steeds meer scholen zijn de afgelopen jaren geheel rookvrij geworden en er zijn steeds meer initiatieven rond alcoholvrije scholen. Ouders juichen deze ontwikkelingen toe; bijna alle ouders (97 procent) zijn voorstander van een rook- en alcoholvrije school.

Meer jongeren groeien thuis ‘rookvrij’ op

Steeds minder ouders van scholieren in het voortgezet onderwijs roken in het bijzijn van hun kind, het percentage daalde geleidelijk van 30 procent in 2009 naar 21 procent in 2015. Daarnaast steeg het percentage ouders waarbij in huis niet gerookt mag worden in de periode 2009-2015 van 67 naar 90 procent.

Géén cannabis en geen e-sigaret

Ruim negen op de tien ouders geven aan dat hun kind zeker géén joint mag roken. Bijna driekwart heeft er vertrouwen in dat zij cannabisgebruik door hun kind kunnen voorkomen, dat is beduidend hoger dan het percentage ouders dat er vertrouwen in heeft dat zij het gebruik van alcohol (59 procent) of tabak (59 procent) kunnen voorkomen. Voor het eerst is er ook gevraagd naar de mening van ouders over het gebruik van elektronische sigaretten door jongeren. Ruim 80 procent van de ouders geeft aan dat hun kind geen e-sigaret mag gebruiken, ook niet af en toe. Twee derde van de ouders denkt dat af en toe een e-sigaret gebruiken schadelijk is voor jongeren.

Bijna één op de zes ouders maakt zich zorgen over gebruik van sociale media en gamen

Twee derde van de ouders geeft aan dat hun kind niet ongelimiteerd op internet mag of mag gamen, en dat zij daar regelmatig toezicht op houden. Dit betekent dat één derde van de ouders dit niet doet, hetgeen een relatief hoog percentage is. Ongeveer één op de zes ouders (15 procent) maakt zich zorgen over het gebruik van sociale media of gamen van hun kind. Ouders van kinderen die problematisch gebruik van sociale media of gamen vertonen (zelfrapportage uit het scholierenonderzoek), maken zich vaker zorgen over het internetgebruik van hun kind dan ouders van kinderen die deze problemen niet hebben (sociale media 43 versus 15 procent; gamen 24 versus 15 procent).

Deze gegevens en aanvullende informatie vindt u in de factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015. De resultaten worden weergegeven voor de totale groep, er wordt nagegaan of er verschillen zijn tussen leeftijd en schoolniveau van het kind en of het uitmaakt of de ouder(s) het betreffende middel zelf gebruiken. Daarnaast worden trends gerapporteerd.

De grafische weergave van de belangrijkste resultaten zijn in een Infographic gepresenteerd.

Lees in de bijlage de Factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015.
Ouders over het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en internet door jongeren.

Meer informatie

Saskia van Dorsselaer

Stuur een bericht aan contactpersoon Saskia van Dorsselaer
of bel +31 (0)30 – 2971(110)