Nieuws |

Nieuwe Blended Training ‘Infectieziekten in de GGZ’

Nieuwe Blended Training ‘Infectieziekten in de GGZ’

Het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction ontwikkelde een draaiboek voor de Praktijktraining Infectieziekten in de GGZ. Deze compacte en gevarieerde trainersinstructie is op verzoek van de GGZ Ecademy ontwikkeld als klassikaal vervolg op de e-learning Infectieziekten in de GGZ.

Met het verschijnen van het draaiboek voor trainers is het blended learning-traject Infectieziekten in de GGZ nu beschikbaar voor alle bij de GGZ Ecademy aangesloten instellingen. Op laagdrempelige, compacte en flexibele wijze kunnen klassikale trainingen worden gegeven die aanhaken op de bestaande e-learning module Infectieziekten in de GGZ.

Het draaiboek biedt een totaalpakket aan oefeningen, praktijkvoorbeelden, context-gerelateerde casussen en achtergrondinformatie waarmee trainers eenvoudig aan de slag kunnen. Doordat de diverse onderdelen van de training naar eigen inzicht en voorkeur kunnen worden samengesteld, kan elke training worden aangepast aan de specifieke behoeften en leerwensen van de deelnemers. Deelnemers kunnen zo op efficiënte wijze in 90 minuten belangrijke vaardigheden oefenen die aansluiten bij de in de e-learning geleerde theorie over infectieziekten, risicogedrag bespreken en testcounseling.

Serie trainingsmodules
De Praktijktraining Infectieziekten in de GGZ maakt daarnaast onderdeel uit van een serie door het Netwerk I&HR ontwikkelde trainingsmodules. De complete serie bestaat uit drie Klinische Lessen en twee Praktijkgerichte Trainingen. De Praktijktraining Infectieziekten in de GGZ is gebaseerd en vervangt de twee praktijkgerichte trainingen over testcounseling en het bespreekbaar maken van risicogedrag. Deze en de andere trainingsmodules zijn vrij te downloaden op de website van het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction.

 

Meer informatie

Anouk de Gee

Stuur een bericht aan contactpersoon Anouk de Gee
of bel +31 (0)30 – 2959(362)