Nieuw: StroomOP app waarin jeugdhulp ervaringen gedeeld worden

Met de StroomOP app kunnen jongeren van 16-23 jaar die jeugdhulp ontvangen, ouders met een kind dat jeugdhulp ontvangt en jeugdhulpprofessionals hun jeugdhulp ervaringen delen. De informatie die appgebruikers geven, brengt inzicht in wat verbeterd kan worden in de jeugdhulp.

De appgebruikers vormen samen het StroomOP panel. Elke maand staat er een ander onderwerp centraal in de app waarover de panelleden vanuit hun eigen ervaring stellingen en vragen beantwoorden. Het invullen van de stellingen en vragen kost maximaal 10 minuten per maand. De antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. Panelleden kunnen zelf hun eigen antwoorden vergelijken met de antwoorden van het gehele panel als groep. Ook worden de resultaten op groepsniveau van de peilingen gedeeld in nieuwsberichten binnen de app.

Informatie wordt gebruikt voor verbetering van de jeugdhulp

Deelname aan het StroomOP panel geeft jongeren, ouders en professionals een platform om te delen wat volgens hen nodig is om de jeugdhulp te verbeteren. De resultaten van de peilingen in de StroomOP app worden, samen met gegevens van onder andere het CBS en aanbieders van jeugdhulp, gebruikt in de StroomOP Monitor. De StroomOP Monitor geeft zicht op ontwikkelingen in de jeugdhulp. In de monitor ligt de nadruk op de speerpunten van het actieplan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren (BGZJ). In dit actieplan staat hoe hulp en onderwijs voor kwetsbare kinderen en gezinnen verbeterd moet worden. Bijvoorbeeld het verminderen van jongeren gedwongen afzonderen, het terugdringen van suïcides, best passend onderwijs geven, individueel maatwerk bieden en werken vanuit een gezinsgerichte aanpak. Het dashboard van de StroomOP Monitor wordt binnenkort gelanceerd.

Deel jouw ervaringen

Wil jij je ervaringen met de jeugdhulp delen? Word dan lid van het StroomOP panel! Download de app via de App store of Google Play en meld je aan. Behoor je zelf niet tot de doelgroep van het panel, maar ken je mensen die mogelijk lid willen worden? Deel dan dit bericht met hen.

Waarom meedoen aan de het StroomOP panel? Bekijk deze video:

De StroomOP app is onderdeel van de StroomOP Monitor die ontwikkeld is door de Academische Werkplaats Risicojeugd en het Trimbos-instituut. De StroomOP Monitor is onderdeel van de StroomOP beweging. StroomOp is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar eerdere, snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. In een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is, en waar de hulp het liefst thuis geboden wordt. Samen werken we stroomopwaarts aan een lerend jeugdhulpstelsel. Meer informatie over het StroomOP netwerk.

Aafje Knispel
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie