Nieuws |

Minder gebruiksruimten, meer nadruk op herstel

Minder gebruiksruimten

Het aantal gebruiksruimten is ten opzichte van 2013 opnieuw gedaald. Ook het aantal bezoekers per dag lijkt afgenomen. Dat blijkt uit de nieuwe inventarisatie drugsgebruiksruimten. De 24 gebruiksruimten die er nog wel zijn, zijn bijna allemaal geïntegreerde voorzieningen.

In 2018 telt Nederland 24 drugsgebruiksruimten, tegen 31 in 2013 en 37 in 2010. Ongeveer de helft van de locaties heeft ook een alcoholgebruiksruimte. De meeste gebruiksruimten zijn – op 1 na – geïntegreerde voorzieningen. Dit betekent dat op de locatie ook andere hulp, ondersteuning en zorg geboden wordt. Verreweg de meeste gebruiksruimten hebben anno 2018 een tweeledige doelstelling (overlastreductie én gezondheidsbevordering). Daarnaast zijn de locaties ook steeds vaker ‘vangnet’ (veilige plek en noodzakelijke medische en maatschappelijke zorg) én ‘springplank’ (streven naar verbetering van leefomstandigheden, resocialisatie).

Herstelfocus

De toename en uitbreiding van geïntegreerde zorg bij gebruiksruimten sluit aan op ontwikkelingen in het verslavingsveld naar ‘herstel, participatie en re-integratie’. Werken aan herstel betekent dat er focus is op het dagelijks leven, op ontwikkeling van motivatie, op positief ervaren identiteiten en op zelfregulatie. Zaken die ook terugkomen in de Zorgstandaard Opiaatverslaving uit 2017.

Een aanbeveling is om bij een volgende inventarisatie van gebruiksruimten expliciet aandacht te besteden aan herstel en hoe dit voor iedereen unieke en persoonlijke proces wordt begeleid vanuit deze laagdrempelige voorziening.”
Anouk de Gee, Coördinator Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, Trimbos-instituut

Over gebruiksruimten

Gebruiksruimten zijn een belangrijk onderdeel van ‘harm reduction’ voorzieningen van de verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De eerste gebruiksruimte opende in 1994 in Maastricht haar deuren. Vanaf halverwege de jaren 90 nam het aantal gebruiksruimten toe, vanaf 2010 daalde het aantal weer.

Het aantal drugsgebruiksruimten was in 2013 voor het laatst in kaart gebracht. Deze inventarisatie is uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Mainline en Correlation Network die gezamenlijk het belang onderschrijven van een periodieke inventarisatie om goed zicht te houden op de ontwikkeling van gebruiksruimten.