MeerBereikMetPreventie.nl: infographic voor professionals nu online

MeerBereikMetPreventie.nl: infographic voor professionals nu online

In samenwerking met verschillende partners heeft het Trimbos-instituut een interactieve infographic ontwikkeld: MeerBereikMetPreventie.nl. Doel van dit instrument is professionals te enthousiasmeren en stimuleren om het bereik van preventieve interventies te vergroten.

Psychische aandoeningen, zoals depressieve en angststoornissen en middelenmisbruik, komen veel voor en veroorzaken veel leed. Onderzoek heeft aangetoond dat preventie van psychische aandoeningen loont: het is effectief en kostenbesparend. Preventieve interventies kunnen in potentie een behoorlijke impact hebben op de volksgezondheid, maar ze worden nog niet voldoende gebruikt. Om deze impact te realiseren, is het van belang dat de interventies gebruikt worden door de doelgroep.

Ervaringen

ZonMw heeft opdracht gegeven aan een negental door hen gefinancierde preventieprojecten om gezamenlijk de ervaringen en lessen rondom het proces van werving voor en deelname aan preventieve interventies in kaart te brengen. Om inzicht te krijgen in de voorkeuren van een zestal doelgroepen met betrekking tot hoe zij preventieve interventies aangeboden willen krijgen, is er ook een vignettenstudie uitgevoerd (conjunct-experimenten). Specifiek gaat het om (subgroepen binnen) de volgende doelgroepen: pas bevallen moeders, jongeren, werknemers, huisartspatiënten, ouderen en mantelzorgers.

Interactieve infographic

De informatie die verzameld is in dit project, is samengebracht in een interactieve infographic. De infographic bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel kunnen professionals informatie, tips en praktijkvoorbeelden op maat verzamelen aan de hand van vier vragen over hun situatie (setting, problematiek, doelgroep en activiteit). De verzamelde informatie wordt gebundeld in een pdf die via email wordt toegestuurd. In het tweede deel krijgen professionals aan de hand van een quiz-format inzicht in de voorkeuren van de zes doelgroepen.

ZonMw preventieprojecten

MeerBereikMetPreventie.nl is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van negen ZonMw preventieprojecten:

  • What are the causes of low participation rates in preventive interventions for depression? – afdeling Klinische Psychologie, Vrije Universiteit.
  • Boost Your Mood: Pilot study to determine reach and preconditions for a depression prevention RCT for ethnic low SES women – Indigo Preventie.
  • Enhancing reach of evidence-based e-mental health courses by using the Adult and Senior Health Monitor environment: a pilot study – afdeling Gezondheidsbevordering, MUMC.
  • Improvement of psychological well-being by empowerment of informal networks: the GRIP and GLEAM intervention by and for older adults themselves – afdeling Gezondheidspsychologie, UMCG.
  • The implementation and evaluation of an evidence-based eHealth depression prevention intervention in primary care; conducting a process evaluation and a (cost-) effectiveness study – Trimbos-instituut.
  • Improving the reach of outreaching addiction prevention among vulnerable youngsters by region-tailored prevention strategies – IVO.
  • Engaging Turkish/Moroccan women in a tailor-made perinatal depression prevention intervention; transforming an evidence-based intervention developed in the U.S. to the Dutch context – Trimbos-instituut.
  • Identifying and amplifying existing wisdom: Utilizing the Positive Deviance Approach to enhance psychological resilience amongst adolescents vulnerable to depression and anxiety – Centrum Media & Gezondheid.
  • Soup with Love – Indigo Preventie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)