Meer aandacht voor trauma bij seksuele minderheden kan psychische aandoeningen op latere leeftijd voorkomen

Meer aandacht voor trauma bij seksuele minderheden kan psychische aandoeningen op latere leeftijd voorkomen

Lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen hebben vaker een traumatische ervaring in hun kindertijd dan heteroseksuele mensen. Dit verklaart deels waarom seksuele minderheden een 2 tot 3 keer groter risico lopen om een psychische aandoening te ontwikkelen.

Dat lesbische, homoseksuele en biseksuele volwassenen vaker last hebben van psychische aandoeningen was al eerder bekend. Dat mensen die tot een seksuele minderheid behoren vaker traumatische ervaringen hebben in hun kindertijd (vóór hun 16e) dan heteroseksuele mensen is een nieuw inzicht.

Traumatische ervaringen in de kindertijd

Seksuele minderheden hebben meer te maken met emotionele verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling en seksueel misbruik. Bovendien worden deze groepen in de kindertijd 2,5 keer zo vaak gepest. Het meemaken van deze vormen van mishandeling en gepest worden, verklaring deels waarom lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen vaker problemen met hun psychische gezondheid hebben.

Wees alert op mishandeling, pesten en verwaarlozing

Het is voor zowel lesbische, homoseksuele en biseksuele adolescenten als volwassenen belangrijk dat gezondheidsprofessionals alert zijn op ervaringen met mishandeling, pesten en verwaarlozing. Zodat beter herkend wordt wanneer zij traumatische ervaringen hebben gehad, en ernstige psychische problemen voorkómen kunnen worden

Lees het hele artikel in de Journal of Psychiatric Research

Heeft u vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dr. Laura Baams van de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling pedagogische en onderwijswetenschappen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Trimbos-instituut. Er is gebruik gemaakt van gegevens van de studie NEMESIS-2, een grootschalig onderzoek naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. In dit onderzoek werd uitgegaan van 6393 mensen die hun seksuele oriëntatie hebben gerapporteerd.

Meer info

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)