Nieuws |

Maatschappelijke kosten-baten analyse alcohol

Maatschappelijke kosten-baten analyse alcohol

Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met het RIVM, de Universiteit Maastricht en ECORYS een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd waarin beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen zijn doorgerekend. Het rapport is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen zijn de gevolgen van een accijnsverhoging, minder verkooppunten en een verbod op alcoholreclame in geld gewaardeerd.

Accijns

Van deze drie beleidsmaatregelen om te zorgen dat mensen minder alcohol gaan drinken zijn de welvaartseffecten het grootst bij het verhogen van de accijns, gevolgd door de verminderen van het aantal verkooppunten met 25 procent. Een verbod op alcoholreclame en de sluiting van 10 procent van de verkooppunten hebben waarschijnlijk een kleiner effect.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw in opdracht van het minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd door het RIVM, Ecorys, het Trimbos-instituut en de Universiteit Maastricht.

Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen

Social cost-benefit analysis of regulatory policies to reduce alcohol use in The Netherlands

Lees meer over onderzoek naar doelmatigheid door het Trimbos-instituut.

Meer informatie

Joran  Lokkerbol

Stuur een bericht aan contactpersoon Joran Lokkerbol
of bel +31 (0)30 – 2959(383)