Nieuws |

Landelijke Alcohol-actieweek ‘Zien drinken doet drinken’ start a.s. maandag 2 november

Landelijke Alcohol-actieweek ‘Zien drinken doet drinken’ start a.s. maandag 2 november

Maandag 2 november start de campagne ‘Zien drinken doet drinken’ van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN). De campagne richt zich op ouders met opgroeiende kinderen. Het doel is dat zij, maar ook andere volwassenen, zich ervan bewust worden dat alcoholgebruik waar kinderen en jongeren bij zijn niet verstandig is.

Van ‘zien drinken’ gaan kinderen eerder drinken

Uit onderzoek van promovendus Koen Smit (Trimbos-instituut) blijkt dat hoe vaker kinderen ouders zien drinken, des te groter de kans dat jongeren zelf gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar. Uit ander, nog niet eerder gepubliceerd onderzoek van MarketResponse onder ruim 1.500 volwassenen*, blijkt dat alcohol ouders in een spagaat brengt. Twee derde (65%) vindt dat volwassenen zich meer bewust moeten zijn van het voorbeeldgedrag dat zij richting jongeren hebben. Toch probeert slechts een derde (32%) zelf minder of geen alcohol te drinken als er kinderen onder de 18 bij zijn. In een recente enquête van Alliantie Alcoholbeleid Nederland kregen 400 ouders van minderjarige kinderen informatie over de risico’s volgens het onderzoek van Smit. 63% procent van de ouders die alcohol drinken in het bijzijn van hun kinderen gaf daarop aan bereid te zijn om hiermee te stoppen of om dit te minderen.

Alcohol-actieweek ‘Zien drinken doet drinken’: landelijke en regionale activiteiten

Om de boodschap ‘Zien drinken doet drinken’ onder de aandacht te brengen zijn filmpjes voor de sociale media gemaakt, naast flyers, posters en enkele gadgets. Alle campagnematerialen zijn te vinden op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl. Ondanks de beperkingen van Covid-19 proberen GGD‘en en de preventieafdelingen van verslavingszorginstellingen zoveel mogelijk ouders online te bereiken. Zo worden er naast het lokaal verspreiden van campagnemateriaal, informatieavonden voor ouders georganiseerd, veelal in samenwerking met de theatergroep Helder Theater. Op de campagnewebsite is te zien welke activiteiten er in de regio worden uitgevoerd.

Over de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN)

AAN wil bevorderen dat het niet-drinken van alcohol, zeker als kinderen en jongeren erbij zijn, als een normaal geaccepteerde keuze wordt gezien. AAN pleit er bovendien voor dat de omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland beter wordt afgestemd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat betekent: minder verkooppunten, hogere prijs en een verbod op alcoholreclame en sponsoring.

Meer informatie over ‘Zien drinken doet drinken’

  • Ga voor meer informatie over de campagne naar www.ziendrinkendoetdrinken.nl.
  • Voor informatie over het onderzoek ‘Zien drinken doet drinken’ kunt u contact opnemen met Carmen Voogt.
Carmen Voogt
Wetenschappelijk medewerker Alcohol