Kwaliteitsstandaard slaap-waakritme

Kwaliteitsstandaard slaap-waakritme

Samen met beroepsvereniging V&VN werkt ZonMw aan de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Het Trimbos-instituut en V&VN werken op dit moment aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard ‘(dreigend) verstoord slaap-waakritme’.

Deze kwaliteitsstandaard gaat verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in het signaleren van slaapproblemen, het voorlichten en adviseren van zorgvragers en hun naasten, het inzetten van interventies voor preventie, behandeling en begeleiding, het monitoren van symptomen en evalueren van de ingezette zorg en het toe leiden naar andere zorg.

Slaapproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren en welbevinden, de kwaliteit van leven en de lichamelijke en psychische gezondheid. De afgelopen jaren is de kennis over slaapproblemen en het belang van goede nachtrust enorm gegroeid.

Naar verwachting is deze kwaliteitsstandaard klaar in december 2018.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Subsidie voor de kwaliteitsstandaarden wordt mogelijk gemaakt vanuit het programma ‘Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden’ van ZonMw. De kwaliteitsstandaard slaap-waakritme is één van de acht standaarden die op dit moment al in ontwikkeling is.

Daarnaast staan er op dit moment vier nieuwe subsidieoproepen open met de volgende onderwerpen: familieparticipatie in de acute zorg, kwetsbare geboortezorg, delirium en tuberculose.

Meer informatie

Jolanda  Meeuwissen

Stuur een bericht aan contactpersoon Jolanda Meeuwissen
of bel +31 (0)30 – 2959(304)