Nieuws |

Kwaliteit van leven van gemelde mishandelde kinderen onderzocht

Kwaliteit van leven van gemelde mishandelde kinderen onderzocht

Voor het eerst zijn mishandelde kinderen van 5 jaar en ouder zelf gevraagd naar hun kwaliteit van leven na melding van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het eerste half jaar na de melding nam de kwaliteit van leven toe, daarna nam de kwaliteit van leven weer wat af.

Na anderhalf jaar was de kwaliteit van leven van vooral jongere kinderen zelfs iets minder dan direct na de melding. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Froukje Snoeren. Hoe dit komt en verbeterd kan worden, en hoe de kwaliteit van leven is van niet-gemelde mishandelde kinderen, moet verder onderzocht worden.

Het promotieonderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  1. Hoe gaat het met kinderen van 5 jaar en ouder na melding bij een AMK tot 1,5 jaar later? Uniek aan dit deelonderzoek zijn de zelfrapportages van kinderen over hun kwaliteit van leven heel kort na een melding bij een AMK. Ook bijzonder is dat ruim 200 kinderen en één van hun ouders hebben meegewerkt.
  2. Wat is het effect van praten met mishandelde kinderen tijdens de AMK procedure? In dit deelonderzoek zijn zowel de kwaliteit van leven, de aanwezigheid van gedragsproblemen als de maatschappelijke kosten van dit praten met mishandelde kinderen bestudeerd. Dit is de eerste economische evaluatie op dit gebied.

Resultaat van praten met mishandelde kinderen   
In de AMK onderzoeksprocedure wordt meestal met mishandelde kinderen van 6 jaar en ouder gesproken. Uit het onderzoek blijkt dat het praten met deze kinderen niet leidt tot minder gedragsproblemen of een hogere zelf-gerapporteerde kwaliteit van leven. Wel zijn er aanwijzingen dat het praten met mishandelde kinderen in de AMK-procedure kosteneffectief is ten opzichte van het niet praten met mishandelde kinderen. Deze kinderen en hun gezinnen doen in het jaar na de melding namelijk in mindere mate een beroep op maatschappelijke voorzieningen dan gezinnen waarvan het kind niet aan het woord is geweest.

Aanbevolen wordt te onderzoeken of de hulpverlening na de melding van kind en ouders verbeterd kan worden om de kwaliteit van leven van mishandelde kinderen gunstig te beïnvloeden.

Promotie en symposium
Het onderzoek vond plaats met financiering van ZonMw en werd uitgevoerd bij het Trimbos-instituut. Froukje Snoeren promoveert op 3 december aan de Universiteit Maastricht. Daaraan voorafgaand wordt een symposium georganiseerd, ‘Kindermishandeling: geef het kind een stem!’ 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)