Nieuws |

Kroatische delegatie bezoekt het Trimbos-instituut

Kroatische delegatie bezoekt het Trimbos-instituut

Op maandag 13 februari bezocht de Kroatische staatssecretaris van Gezondheidszorg Tomislav Dulibić het Trimbos-instituut. Raad van Bestuur-lid Marie-Christine Allaer en het hoofd van Trimbos International Ionela Petrea ontvingen de staatssecretaris samen met een zware delegatie uit de Kroatische ggz op het kantoor van het Trimbos-instuut in Utrecht als opmaat voor een intensief werkbezoek van een week.

De delegatie bestond naast de staatssecretaris ook uit de voorzitter van de nationale cliëntenorganisatie, geneesheer-directeuren van psychiatrische en universitaire ziekenhuizen, een directeur van de nationale zorgverzekeraar, voorzitter en directeur van het Kroatisch Instituut voor Publieke Gezondheid en de verantwoordelijke ambtenaar van het ministerie. Het bezoek aan het Trimbos-instituut is de aftrap van een serie verdiepende gesprekken met GGZ Nederland, MindNL, Samen Sterk zonder Stigma, GGZ Noord-Holland-Noord en Lister. De delegatie wil graag in de praktijk zien dat het afbouwen van bedden in de ggz mogelijk is, dat ambulante teams goed kunnen werken en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn in wetgeving, beleid en financiering.

Het werkbezoek maakt onderdeel uit van het 1-jarig project “Ensuring optimal health care for people with mental ill health”. Dit project is gestart in april 2016 en duurt een jaar. Tot nu toe is een grondige analyse gemaakt van de wet- en regelgeving in Kroatië en zijn bouwstenen aangeleverd voor een breed gedragen visie en beleid. De positie van de cliëntenvertegenwoordiging is versterkt, er zijn tot nu toe 300 professionals getraind in de beginselen van community mental health care, in diverse regio’s worden nu community mental health teams opgezet en er zijn 3 basisrichtlijnen ontwikkeld.

Kroatië en Nederland werken in dit project samen met als doel Kroatië te laten profiteren van de ervaringen in Nederland met het opzetten en onderhouden van een goed werkende ggz. Het Trimbos-instituut leidt het project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie (Twinning-project).