Nieuws |

Korte trainingsmodules voor de (sociale) verslavingszorg ontwikkeld

Korte trainingsmodules voor de (sociale) verslavingszorg ontwikkeld

Het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction heeft voor de (sociale) verslavingszorg zes korte trainingsmodules ontwikkeld: drie klinische lessen en drie praktijkgerichte workshops over actuele en belangrijke thema’s. De trainingsmodules zijn zo opgesteld dat ze, met enige voorbereiding, door medewerkers in de verslavingszorg zelf gegeven kunnen worden.

Klinische lessen (60 minuten)
De klinische lessen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, waarmee medewerkers bepaalde somatische problematiek binnen de (sociale) verslavingszorg beter kunnen herkennen en op kunnen inspelen.

In de klinische les COPD wordt het herkennen van deze ongeneeslijke longziekte behandeld, maar ook welke activiteiten er ondernomen kunnen worden om het verloop van de ziekte in positieve zin te beïnvloeden.

Opsporing & behandeling van hepatitis C benadrukt de rol van de verslavingszorg in het opsporings- en behandeltraject van deze leverziekte bij harddrugsgebruikers. InVoeding & Vitamines staan de negatieve gezondheidseffecten van heroïne, cocaïne, alcohol en tabak centraal en wordt behandeld hoe deze effecten door middel van voeding of vitamines voorkomen of genezen kunnen worden.

Praktijkgerichte workshops (90 minuten)
De praktijkgerichte workshops zijn gericht op vaardigheidstraining, die in de praktijk toegepast kan worden. In Uitvragen van risicogedrag wordt getraind met gesprektechnieken om risicogedrag – onveilig drugsgebruik en onveilige seks – te bespreken.

Testcounseling infectieziekten is een workshop die de vervolgstap behandelt: het voeren van gesprekken rondom het testen op infectieziekten. In Handelen bij een overdosis komt de praktische vaardigheid aan bod die nodig is om basishulpverlening te bieden en levensreddende handelingen te verrichten.

Door de korte duur van de modules kan gemakkelijk aangesloten worden bij bestaande contactmomenten en overlegstructuren, zoals teamvergaderingen en interne studiedagen.

Kosteloos
De modules zijn vrij en kosteloos beschikbaar via http://www.netwerkihr.nl/trainingsmodules

Het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction wordt gecoördineerd door het Trimbos-instituut.

Meer informatie:
Anouk de Gee agee@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)