Nieuws |

Kindermishandeling kost jaarlijks miljarden

Kindermishandeling kost jaarlijks miljarden

Volwassenen met een jeugd getekend door mishandeling en verwaarlozing verbruiken meer zorgkosten en hebben een verminderde arbeidsproductiviteit. Totaal lopen deze kosten van kindermishandeling in de miljarden euro’s per jaar in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Aanzienlijke meerkosten
Wij onderzochten de economische kosten van kindermishandeling en het effect van zelfregie op deze kosten. Hiervoor is gebruik gemaakt van de psychiatrische cohortstudie Nemesis-1 met 5.618 mannen en vrouwen van gemiddeld 39 jaar.
Afhankelijk van het type misbruik variëren de meerkosten van 869 euro tot 2893 euro per misbruikt persoon per jaar. Het percentage misbruik in de Nederlandse populatie varieert per type van 7 procent tot 25 procent, waardoor per miljoen inwoners de additionele kosten van kindermishandeling variëren tussen 88 miljoen euro voor seksueel misbruik en 395 miljoen euro voor multipel misbruik.

Geprojecteerd op de gehele Nederlandse bevolking in de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar van 10,4 miljoen volwassenen, ging het om 3,5 miljard euro voor emotionele verwaarlozing, 1,2 miljard euro voor psychische mishandeling, 915 miljoen euro door fysiek misbruik, 1,2 miljard euro voor seksueel misbruik en 4,1 miljard euro door combinaties van emotionele verwaarlozing, psychisch, lichamelijk en seksueel misbruik. Deze grote bedragen keren bovendien jaarlijks terug.

Zelfregie
De economische gevolgen van kindermishandeling vallen aanzienlijk hoger uit bij een lage mate van zelfregie, en zijn minder hoog bij een sterker gevoel van controle over het eigen leven. Nader onderzoek naar interventies ter versterking van zelfregie lijkt daarom gewenst. Aandacht voor proactieve zorg rondom kindermishandeling is van groot maatschappelijk belang. Daarmee worden niet alleen op korte termijn individuele gezinnen geholpen maar waarschijnlijk ook grote maatschappelijke en economische kosten bespaard op langere termijn.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Lees in de bijlage het artikel
Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)