Nieuws |

Kinderen en roken: de feiten op een rij

Kinderen en roken: de feiten op een rij

Over het onderwerp (mee)roken door kinderen doen verschillende, soms uiteenlopende cijfers de ronde. Neemt het aantal rokende scholieren af, of toe? Hoeveel kinderen beginnen dagelijks met roken? Hoe snel kan een kind verslaafd zijn? En hoe schadelijk is meeroken door kinderen eigenlijk?

De variëteit in informatie over (mee)roken door kinderen heeft onder meer te maken met verschillen tussen onderzoeken en onderzoeksmethoden, het tijdsbestek waarin het onderzoek is verricht en de herkomst van de gegevens. In deze feitenlijst zet het Trimbos-instituut, in opdracht van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, een aantal feiten rondom kinderen en (mee)roken op een rij, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en met een bespreking van de diverse bronnen. De feiten zijn ingedeeld in twee subthema’s: actief roken en passief roken, ook wel ‘meeroken’.

Zelf roken

Rondom actief roken wordt beschreven hoeveel kinderen (opgesplitst naar leeftijd, schooltype, geslacht) er ‘traditioneel’ roken, en hoe vaak zij een e-sigaret of waterpijp gebruiken. Ook komt aan bod hoe dit percentage zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, en hoe het percentage rokende jongeren in Nederland zich verhoudt ten opzichte van hun buitenlandse leeftijdsgenoten.

Er is berekend dat naar schatting ongeveer 75 kinderen per dag beginnen met dagelijks roken, en dat ongeveer twee derde van de huidige rokers voor het 18e jaar is begonnen. Verder wordt aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten beschreven hoe snel een kind rookverslaafd kan raken, en welke factoren hierbij een rol spelen. Een belangrijke factor hierbij is het zien van roken door kinderen – bijvoorbeeld via rokende ouders en leeftijdsgenoten, maar ook via films en tabaksdisplays in winkels. Tot slot wordt besproken hoe kinderen aan tabak komen.

Meeroken

Ook meeroken heeft veel schadelijke gevolgen voor kinderen. Dit begint al tijdens de zwangerschap. Deze feitenlijst beschrijft hoeveel kinderen al in de buik worden blootgesteld aan de gevaren van roken en wat de gezondheidsrisico’s hiervan zijn.
Er is berekend dat naar schatting ongeveer 40 baby’s per dag worden geboren die tijdens de zwangerschap dagelijks zijn blootgesteld aan de gevaren van roken en dat jaarlijks naar schatting zo’n 60 baby’s overlijden doordat de moeder gedurende de gehele zwangerschap dagelijks rookte.

In de factsheet wordt ook beschreven hoe vaak ouders roken in bijzijn van hun kinderen, en welke schadelijke gevolgen dit voor het kind heeft. Tot slot worden de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan derdehands rook door kinderen besproken.

Lees in de bijlage de factsheet Kinderen en roken – een aantal feiten op een rij

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)