Justitieleinterventies.nl stopt, maar informatie blijft beschikbaar

Ben je bezig met de aanpak van crimineel gedrag of het voorkomen van recidive? Vanaf nu vind je online bij het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut en Movisie overzichten van erkende justitiële interventies. Eerder stond deze informatie op de website Justitieleinterventies.nl. Deze website stopt per 1 februari 2023.

Opgenomen in bestaande databanken

Sinds 2015 waren alle erkende justitiële interventies te vinden in de databank op Justitieleinterventies.nl. Deze website stopt per 1 februari 2023. De interventies zijn opgenomen in de databanken op de websites van het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut en Movisie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe erkenningen? Vanaf januari dit jaar worden alle erkende interventies vermeld in de nieuwsbrieven van een van de drie kennisinstituten. De nieuwsbrief van Justitieleinterventies.nl wordt dan niet langer verstuurd. Hieronder vind je de links om je in te schrijven voor deze nieuwsbrieven:

Aanmelden nieuwe interventies

Ben je eigenaar of ontwikkelaar van een aanpak van crimineel gedrag of het voorkomen van recidive? Wil je deze laten beoordelen op kwaliteit en effectiviteit? Op de website van het NJi vind je meer informatie over de criteria en procedure om jouw interventie aan te melden.

Maaike van Vugt
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie