Inventarisatie belemmeringen ICT gebruik door ouderen

Inventarisatie belemmeringen ICT gebruik door ouderen

Samen met partners uit zes Europese landen heeft het Trimbos-instituut geïnventariseerd welke belemmeringen ouderen ervaren om ICT toepassingen te gaan gebruiken of wanneer zij deze al gebruiken, en welke behoeften zij op dit gebied hebben.

Het onderzoek is gedaan in het kader van het internationale project iAge. Het project iAge is erop gericht om de voordelen van het gebruik van ICT door ouderen te vergroten door de implementatie van bestaande ICT toepassingen of door het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.

Belemmeringen en behoeften
Uit het onderzoek blijkt dat ouderen de volgende belemmeringen ervaren: geen behoefte om ICT te gebruiken, zorgen over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op internet, de invloed van sociale media op sociale contacten in het dagelijks leven, moeite om ICT te gebruiken door fysieke of cognitieve beperkingen en hoge kosten.

Ouderen gaven wel aan de behoefte te hebben ICT te gebruiken om hen te ondersteunen zo lang mogelijk onafhankelijk, mobiel en veilig te blijven, voor het onderhouden van contacten, om financiële en administratieve werkzaamheden te doen en om spelletjes te spelen.

De bevindingen van het onderzoek hebben een aantal concrete aanbevelingen opgeleverd om ICT gebruik door ouderen verder te bevorderen, zowel op het gebied van de ontwikkeling van ICT toepassingen als op de implementatie ervan.

Meer informatie
Claudia van der Velden cvelden@trimbos.nl 

Bijlage: Eindrapport ‘Barriers and needs in ICT use of older people: A transnational iAge study’

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)