Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Zelfbeschadigend gedrag komt regelmatig voor bij jongeren. Geschat wordt dat 18-25% van de adolescenten zichzelf letsel toebrengt zónder de intentie te willen overlijden. Daarvoor gepaste hulp vinden is niet eenvoudig. Om jongeren (en hun naasten) te ondersteunen bij het kiezen van adequate hulp ontwikkelen Stichting Zelfbeschadiging, Palier en het Trimbos-instituut een informatie-keuzehulp die daarbij kan helpen.

De informatie-keuzehulp is voor jongeren die zichzelf beschadigen en de professionals met wie zij laagdrempelig in aanraking kunnen komen. Denk daarbij aan zorgcoördinatoren in het middelbaar en middelbaarberoepsonderwijs, schoolmaatschappelijk werkers, professionals in de jeugdgezondheidszorg, gemeentelijke jongerenwerkers en huisartsen.

Overzicht zorg

De keuzehulp gaat een overzicht bieden van alle vormen van formele en informele zorg en ondersteuning die er beschikbaar is voor deze doelgroep. Met de informatie-keuzehulp worden vragen beantwoord zoals: ‘Welke mogelijkheden voor hulp zijn er als ik mezelf beschadig? Wat zijn de voor- en nadelen van deze hulp? Welke keuze ga ik op basis van deze informatie maken?’ Hiermee willen we zorgen dat de jongeren die zichzelf beschadigen gepaste hulp en ondersteuning kunnen kiezen. Zo laagdrempelig als het kan, en serieuzer als dat moet.

Voor de keuzehulp brengen we in kaart welke vragen jongeren hebben als zij moeten beslissen over specifieke hulp voor dit probleem. Welke informatie hebben zij nodig om bij de juiste hulp terecht te komen? En wat hebben zij van professionals nodig? We doen dit door het houden van groepsgesprekken met jongeren die zichzelf weleens opzettelijk pijn doen en professionals die ervaring hebben in het werken met deze jongeren.

Daarnaast doen we literatuuronderzoek om te achterhalen wat de meest recente wetenschappelijke inzichten zijn. Zo brengen we kennis van de wetenschap, praktijkervaring van professionals en ervaringen van jongeren die zichzelf beschadigen bij elkaar.

De Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren wordt ontwikkeld door de Stichting Zelfbeschadiging, Palier en het Trimbos-instituut, met financiering van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met Henny Sinnema (Trimbos-instituut), hsinnema@trimbos.nl, 030-2959225
of Dwayne Meijnckens (Stichting Zelfbeschadiging), dwayne@zelfbeschadiging.nl