Hulpverleners gezocht voor deelname onderzoek (de)stigmatisering

Hulpverleners gezocht voor deelname onderzoek (de)stigmatisering

Vooroordelen en discriminatie belemmeren het herstel van mensen met psychische problemen. Stigmatisering van psychische problemen komt voor in de hele samenleving, dus ook binnen de hulpverlening.

In het kader van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ voeren we onderzoek uit naar stigmatisering in de GGZ, inclusief verslavingszorg. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten en hulpverleners met stigma, hoe zij daarmee omgaan en wat er gedaan kan worden om stigmatisering in de GGZ te verminderen. Een onderdeel hiervan is deze digitale enquête onder hulpverleners.

Bent u hulpverlener in de GGZ en/of verslavingszorg (of heeft u een eigen praktijk), dan kunt u meedoen met het onderzoek. De vragenlijst bevat vooral gesloten vragen en het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Omdat het een algemene link is dient u de vragenlijst in één keer in te vullen en te versturen. U kunt de vragenlijst invullen t/m 1 oktober 2019. Alvast veel dank voor uw deelname!

Vul de vragenlijst in

Meer over dit thema