Nieuws |

Het Grote Uitgaansonderzoek & corona: resultaten gepubliceerd

Het Grote Uitgaansonderzoek & corona: resultaten gepubliceerd

Voor de ene uitgaander was de corona-lockdown een reden om vaker alcohol of drugs te gebruiken of te experimenteren met nieuwe of andere middelen, de ander greep de gelegenheid juist aan om (even) niet of minder te gebruiken. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de corona-vragenlijst die in mei als onderdeel van Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 is uitgezet.

De in medio maart 2020 ingevoerde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen zorgden ervoor dat het reguliere uitgaansleven stil kwam te liggen. Om te onderzoeken wat hiervan de impact was op het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder uitgaanders zijn aan de vragenlijst van Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 extra vragen toegevoegd gerelateerd aan de coronamaatregelen. Naast vragen over het middelengebruik werden ook vragen gesteld over redenen om het gebruik aan te passen, veranderingen in de verkrijgbaarheid en prijzen van drugs, de gevolgen van het (tijdelijk) sluiten van drugstestservices en de behoefte aan ondersteuning.

Sterk verschillende reacties

Aan het Grote Uitgaansonderzoek hebben 4460 deelnemers tussen de 16 en 35 jaar die minimaal één keer per jaar een club of een festival hebben bezocht meegedaan. De reacties op de coronamaatregelen verschillen tussen de respondenten. Voor de één was het wegvallen van het uitgaansleven tijdens de lockdown een reden om vaker alcohol of drugs te gaan gebruiken. Voor de ander was wegvallen van de mogelijkheid om uit te gaan juist een reden om (even) niet of minder te gebruiken.

Veranderingen in de frequentie van het gebruik verschillen sterk per middel. Zo was 56,4% van de alcoholdrinkers naar eigen zeggen minder vaak gaan drinken sinds het invoeren van de maatregelen; voor cannabis was dat slechts 15,9%. Onder gebruikers van ecstasy was het aandeel dat minder vaak was gaan gebruiken relatief hoog (42,9%); slechts 15,9% gaf aan vaker te zijn gaan gebruiken. Ongeveer 40% van de mensen die tijdens de lockdown psychedelische middelen (ketamine, LSD, 2C-B en truffels) hadden gebruikt, was frequenter gaan gebruiken. Voor elk middel was er ook een relatief grote groep (23% tot 56,4%) die zijn gebruik niet had aangepast.

Daarnaast gaf een hoog percentage (71,2%) van de uitgaanders in dit onderzoek aan zich geïsoleerd te voelen en behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van sociaal contact, dagstructuur en –activiteiten of het omgaan met een negatieve stemming.

De prijs en de verkrijgbaarheid van drugs lijken volgens de gebruikers niet te zijn veranderd door de coronamaatregelen in Nederland.

Vervolgonderzoek

De vragenlijst is ingevuld tussen 28 april en 19 mei. Op 1 juni werden de maatregelen versoepeld en ging de horeca onder voorwaarden weer open. Ook zijn er tal van berichten over alternatieve uitgaanslocaties en illegale feesten. Het is belangrijk om vinger aan de pols te houden om na te gaan of deze impact hebben op het middelengebruik en de risico’s die daarmee samenhangen.

Eind september wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd onder uitgaanders om te kijken hoe het nu staat met het middelengebruik en het “nieuwe” uitgaan. Het volledige rapport van het Grote Uitgaansonderzoek 2020 verschijnt eind dit jaar.

Dossier Alcohol, drugs & uitgaan

Alcohol- en drugsgebruik tijdens uitgaan brengt risico’s met zich mee. Er bestaat een kans op gezondheidsincidenten, op (verkeers)ongevallen, op geweld en op seksueel riskant gedrag. Het Trimbos-instituut ondersteunt bij effectieve preventie van (problematisch) alcohol- en drugsgebruik in de horeca, bij evenementen en festivals.

Meer info